Sustainability Consultant

  • Kraków
  • Arcadis
W Arcadis koncentrujemy się na zatrudnieniu, angażowaniu i rozwoju osób, które podzielają naszą pasję i chęć poprawy jakości życia dla wszystkich ludzi na całym świecie. W ramach współpracy z ARCADIS będziesz miał okazję kształtować zarówno swoje najbliższe otoczenie, jak i cały świat.Współpracując z nami, będziesz miał widoczny wpływ na rozwój naszej planety, co będzie możliwe między innymi poprzez współpracę z klientami, rozwijanie swoich umiejętności, walkę o równość lub działalność charytatywną opcje są nieograniczone. Nasi pracownicy cenią różne perspektywy, dbają o zrównoważony rozwój naszej planety i mają odwagę kształtować nową, lepszą przyszłość. Jedną z najważniejszych wartości ARCADIS jest rozwój naszych pracowników. Będziesz miał możliwość nawigować swoją karierą, uczestnicząc w międzynarodowych projektach branżowych i znajdując rozwiązania, które w przyszłości ułatwią ludziom życie. SUSTAINABILITY CONSULTANT Polska Twój zakres obowiązków Wsparcie konsultantów i kierownika projektu w zakresie realizowanych projektów/zadań Udział w projektach związanych z przygotowaniem do raportowania ESG i opracowaniem strategii ESG Udział w projektach związanych z wsparciem klientów w zakresie ESG Przestrzeganie określonych terminów realizacji projektów lub/i jego części Udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Nasze wymagania Wykształcenie wyższe Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie Znajomość regulacji CSRD, Taksonomii UE, SFDR oraz innych istotnych przepisów dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju Znajomość dobrowolnych standardów raportowania (m.in. GRI, GRESB) Doświadczenie w przygotowywaniu raportów zrównoważonego rozwoju Doświadczenie w przeprowadzaniu analizy istotności Doświadczenie w opracowaniu strategii zrównoważonego rozwoju Umiejętność szybkiej i dokładnej analizy tekstów, raportów, danych liczbowych z obszaru zrównoważonego rozwoju Bieżąca wiedza na temat globalnych trendów związanych z zrównoważonym rozwojem i raportowaniem ESG Umiejętność prezentowania informacji związanych z zrównoważonym rozwojem w sposób klarowny i przekonujący Umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy i współpracy w zespole Chęć dedykowania swojej dalszej kariery sektorowi Sustainability. Mile widziane Znajomość zagadnień związanych z efektywnością energetyczną Znajomość procesów certyfikacji BREEAM/LEED Doświadczenie w przeprowadzaniu analizy zgodności działalności z Taksonomią UE Znajomość wytycznych GPW do raportowania ESG. Dlaczego warto zostać częścią zespołu Arcadis? Nasza współpraca z klientami ma bezpośredni wpływ na całą planetę, a tym samym na ludzkie życie. Sprawiamy, że proponowane klientom rozwiązania stają się bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone. Działając ramię w ramię z naszymi klientami, jako odpowiedzialni mieszkańcy Ziemi, możemy ulepszać jej obraz jako planety zrównoważonej.Nieprzerwanie myślimy, jak nasza firma może pozytywnie wpłynąć na świat, tym samym podnosząc jakość życia ludzi. Rozwiązania oparte na danych i rozwiązaniach cyfrowych stały się nieodłączną częścią pracy w Arcadis. Współpracując z klientami i stosując tym samym takie techniki jak myślenie projektowe, mamy możliwość dotarcia do sedna stawianych przez nich wyzwań i owocnej współpracy.Jak globalna firma, zobowiązaliśmy się wspierać 5 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, aby zapewnić, że nasze projekty mają wpływ na zrównoważoną przyszłość dla wszystkich. Jednak nie tylko praca, którą wykonujemy dla naszych klientów, wpływa pozytywnie na społeczeństwo i planetę. Jesteśmy również zobowiązani pozytywnie oddziaływać na społeczeństwo, wspierając lokalne społeczności, w których interesie prężnie działamy.By chronić planetę, monitorujemy i dokumentujemy informacje niefinansowe w celu podejmowania celnych decyzji biznesowych i zmniejszenia własnego wpływu na środowisko, mając na uwadze nasz cel osiągnięcie zerowej emisji CO2 do roku.Chcemy, abyś każdego dnia mógł pracować jak najlepiej, dlatego bardzo poważnie podchodzimy do kwestii równości, integracji, oraz sumiennie rozliczamy się z naszych działań. Naszą ambicją jest bycie pracodawcą z wyboru i zapewnienie Arcadianom idealnego miejsca pracy.#LI-KA1