Staż w Dziale LAS

  • Piaseczno
  • Logwin Poland Sp. Z O.o.
Logwin Poland to globalna firma logistyczna, której motorem jest stale rosnący zespół profesjonalistów i entuzjastów branży TSL. Dołącz do naszego zespołu w Piasecznie i zdobądź ładunek doświadczenia na stanowisku: Płatny Staż w Dziale Wsparcia Systemów Logistycznych W Zespole Wsparcia Aplikacji Logistycznych odpowiadamy za prawidłową pracę naszych systemów logistycznych – głownie WMS (warehouse management system). Współpracujemy z ich użytkownikami oraz naszymi klientami. Rozwiązujemy bieżące zgłoszenia, wyjaśniamy niezgodności danych, wprowadzamy nowe funkcjonalności i potrzebne zmiany. Naszą rolą jest też przygotowywanie raportów na potrzeby działów operacyjnych i naszych klientów Kogo poszukujemy: • Absolwentów lub studentów kierunków informatycznych, logistycznych lub technicznych • Dobrze posługujących się MS Excel i posiadających umiejętności analityczne • Posługujących się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym • Osób dyspozycyjnych 40 godz. w tygodniu, od poniedziałku do piątku • Płatny 3-miesięczny staż z możliwością nawiązania dalszej współpracy - ponad 70% naszych Stażystów, po zakończonym stażu zostaje z nami na dłużej. • Merytoryczny staż, w trakcie którego pod okiem specjalistów zdobędziesz praktyczną wiedzę i doświadczenie • Pracę w trybie stacjonarnym o • Pyszną kawę, herbatę, soki i owocowe poniedziałki • Brak dress code • Bezpłatny parking • Współpracę na podstawie umowy o praktykę absolwencką Informacje wprowadzające Pana/Pani dane osobowe zamieszczone w formularzu rekrutacyjnym i dołączonych dokumentach, przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraża Pan/Pani, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/-a umożliwieniem nam wykorzystania Pana/Pani zgłoszenia rekrutacyjnego w przyszłych rekrutacjach, prosimy o udzielenie nam stosownej zgody– zamieszczonej w końcowej części formularza. Wyrażenie powyższej zgody, jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). Kto jest administratorem Pana/Pani danych? Administratorem Pana/Pani danych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest  Logwin Poland sp. z o. o. , ul. Jana Pawła II 66,  05-500 Piaseczno (dalej także „ Logwin ”). Dane kontaktowe Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres:  poland.IOD@logwin-logistics.com  lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: Inspektor Ochrony Danych, Logwin Poland sp. z o. o.,  ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno, z dopiskiem  „Dane osobowe”. W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie? Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Logwin w celu realizacji procesu rekrutacji wskazanego w formularzu aplikacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku udzielenia przez Pana/Panią zgody na wykorzystanie Pana/Pani zgłoszenia dla przyszłych rekrutacji, podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach przyszłych rekrutacji jest również zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Prawo do cofnięcia zgód W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód- tj. zarówno zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji procesu rekrutacji wskazanego w formularzu aplikacyjnym, jak i na wykorzystanie Pana/Pani zgłoszenia dla przyszłych rekrutacji, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W razie cofnięcia danej zgody, dane objęte daną zgodą przetwarzane na jej podstawie zostaną niezwłocznie usunięte. Zgodę można cofnąć poprzez napisanie do nas wiadomości e-mail na adres  poland.wycofaniezgody@logwin-logistics.com  lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: Inspektor Ochrony Danych, Logwin Poland sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno, z dopiskiem  „Dane osobowe”. Okres przetwarzania danych Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 3 lat od wyrażenia zgody. W razie cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę - dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Odbiorcy danych Przewidywane kategorie odbiorców danych: to dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting, dostawcy systemów informatycznych. Przysługujące Panu/Pani prawa Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, w tym otrzymania ich kopii, prawdo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę). Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Informujemy, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Logwin nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji. Przekazywanie danych do państw trzecich. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.     Informacje wprowadzające Pana/Pani dane osobowe zamieszczone w formularzu rekrutacyjnym i dołączonych dokumentach, w zakresie w jakim są one wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) – dalej zwane  Danymi podstawowymi , przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe – dalej zwane  Danymi dodatkowymi , tj. Pana/Pani dane osobowe których nie możemy, bez odrębnej zgody, przetwarzać na podstawie przepisów Kodeksu pracy lub innych właściwych przepisów prawa (według wymogów ogłoszenia), w tym np. Pana/Pani wizerunek lub przedstawione w dokumentach zainteresowania, przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraża Pan/Pani wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie Danych dodatkowych  nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W związku z powyższym, jeżeli nie chce Pan/Pani, abyśmy w ramach rekrutacji, przetwarzali Dane dodatkowe prosimy o ich nie umieszczanie w przesyłanych dokumentach. Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/-a umożliwieniem nam wykorzystania Pańskiego/Pani zgłoszenia rekrutacyjnego w przyszłych rekrutacjach, prosimy o udzielenie nam  stosownej zgody– zamieszczonej w końcowej części formularza. Wyrażenie powyższej zgody, jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). Kto jest administratorem Pana/Pani danych? Administratorami Pana/Pani danych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest  Logwin Poland sp. z o. o. , ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno (dalej także „ Logwin ”). Dane kontaktowe. Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres  poland.IOD@logwin-logistics.com  lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: Inspektor Ochrony Danych, Logwin Poland sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno, z dopiskiem  „Dane osobowe”. W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie? Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Logwin w celu realizacji procesu rekrutacji wskazanego w formularzu aplikacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przy czym: a) w odniesieniu do  Danych podstawowych podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej ,, RODO ”, tj. przetwarzanie następuje w ramach obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych; b) w odniesieniu do  Danych dodatkowych podstawę prawną przetwarzania stanowi Pana/Pani zgoda (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku udzielenia przez Pana/Panią zgody na wykorzystanie Pana/Pani zgłoszenia dla przyszłych rekrutacji, podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach przyszłych rekrutacji stanowi Pana/Pani zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Prawo do cofnięcia zgód Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Danych dodatkowych lub zgodę na wykorzystanie Pana/Pani zgłoszenia dla przyszłych rekrutacji, przysługiwać będzie Panu/Pani prawo do cofnięcia którejkolwiek (lub obu) zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W razie cofnięcia danej zgody, dane objęte daną zgodą przetwarzane na jej podstawie zostaną niezwłocznie usunięte. Zgodę można cofnąć poprzez napisanie do nas wiadomości e-mail na adres  poland.wycofaniezgody@logwin-logistics.com  lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: Inspektor Ochrony Danych, Logwin Poland sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno, z dopiskiem  „Dane osobowe”. Okres przetwarzania danych Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 3 lat. W razie cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę - dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Odbiorcy danych Przewidywane kategorie odbiorców danych: to dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting, dostawcy systemów informatycznych. Przysługujące Panu/Pani prawa Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, w tym otrzymania ich kopii, prawdo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę). Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Informujemy, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Logwin nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji. Przekazywanie danych do państw trzecich. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgoda na przetwarzanie danych Oświadczam, że klikając w przycisk „Wyślij” zgadzam się na przetwarzanie przez Logwin Poland sp. z o. o. - jako administratorów danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, przy czym zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. mój wizerunek, zainteresowania i inne dane osobowe objęte przekazywanymi dokumentami.