Staż IT

  • Poznań
  • Randstad Polska
Zacznij karierę z poczuciem celu. W GSK łączymy naukę, technologię i umiejętności, aby razem pokonywać choroby. Naszym celem jest poprawa życia miliardów ludzi na całym świecie. Łącząc wyjątkowych ludzi w środowisku opartym o wszechstronność i integrację, możemy wywierać pozytywny wpływ w skali globalnej. ENG: Start a career with purpose At GSK, we unite science, technology, and talent to get ahead of disease together. Our goal is to improve the lives of billions across the world. By bringing together outstanding people in an inclusive environment, we can make an impact on a global scale oferujemy możliwość udziału w szkoleniach i doskonalenia umiejętności możliwości rozwoju w ramach struktury firmy elastyczne godziny pracy kultura pracy oparta na szacunku, uczciwości i skupieniu się na potrzebach konsumentów umowa zlecenie (pierwsze 6 miesięcy, później możliwość przedłużenia na kolejne 12 miesięcy) praca w trybie hybrydowym stawka godzinowa 31 zł brutto/h przez pierwsze 6 miesięcy RandstadPlus – system benefitów (karta sportowa, prywatna opieka medyczna, zniżki na zakupy online) możliwość zatrudnienia przez GSK, po odbyciu stażu ENG: opportunity to participate in trainings and improve skills development opportunities within the company's structure flexible working hours work culture based on respect, honesty, transparency and focusing on consumer needs occasional employment contract (for the first 6 months) hybrid work hourly rate PLN 31 gross / h during the first 6 months RandstadPlus - a system of benefits (sports card, private medical care, discounts on online shopping) possibility of employment by GSK, after completing the internship zadania terminowa i rzetelna realizacja zadań/wniosków w razie potrzeby współpraca z zainteresowanymi stronami wsparcie kluczowych procesów umożliwiających realizację celów zespołu ENG: timely and accurate completion of tasks/requests interact with stakeholders if required support of key-processes to accomplish the team goals oczekujemy dobra umiejętność komunikacji w mowie i piśmie w języku angielskim otwartość na wyzwania i współpracę podczas pracy z międzynarodowymi zespołami chęć do uczenia się i zdobywania wiedzy od bardziej doświadczonych kolegów umiejętność rozwiązywania problemów mile widziane: doświadczenie w Pythonie i/lub Javie REST API znajomość metod UML podstawowa znajomość zasobów Azure Cloud podstawowa znajomość ServiceNow i JIRA metodyki DevOps ENG: good written and verbal communication skills in English open to challenges and cooperation while working with international teams eager to learn and build expertise from more experienced colleagues problem solving abilities nice to have: experience in python and/or java REST API knowledge of UML methods basic knowledge of Azure Cloud resources basic knowledge of ServiceNow and JIRA  DevOps methodologies Agencja zatrudnienia – nr wpisu 47 ta oferta pracy przeznaczona jest dla osób powyżej 18 roku życia