Starszy specjalista / Starsza specjalistka ds. pozyskiwania funduszy unijnych

  • Warszawa
  • Varsovia Capital Sp. Z O.o.
Starszy specjalista / Starsza specjalistka ds. pozyskiwania funduszy unijnych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków monitoring dostępnych funduszy krajowych i unijnych weryfikacja możliwości pozyskania dotacji przez Klientów w ramach różnych programów pomocowych (krajowych i unijnych) analiza i ocena projektów (głównie inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych), pod kątem możliwości otrzymania wsparcia oraz zgodności z przepisami pomocy publicznej przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej: wniosków o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami (np. studia wykonalności, biznes plany) aktywny udział w procesie przygotowywania założeń projektowych (weryfikacja zakresu projektów, uczestniczenie w tworzeniu i weryfikacji budżetów projektów, dbanie o pozyskanie wymaganej dokumentacji) udział w procesie tworzenia dokumentacji związanej z wyborem wykonawców, która jest niezbędna na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (w trybie zasady konkurencyjności) możliwość udziału w rozliczaniu projektów m.in. inwestycyjnych oraz B+R, współfinansowanych dotacjami ze środków publicznych (UE i krajowych) Nasze wymagania co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych lub/i badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze środków UE doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej bardzo dobra znajomość zasad konstruowania projektów, w tym projektów badawczo-rozwojowych oraz inwestycyjnych wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze, ekonomiczne lub techniczne) bardzo dobra obsługa pakietu MS Office umiejętność nadzorowania wielu projektów równocześnie samodzielność i odpowiedzialność zaangażowanie, nastawienie na realizację celu Mile widziane: prawo jazdy kat. B doświadczenie w koordynowaniu procesu przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków publicznych (krajowych i unijnych) umiejętność przeprowadzania analizy finansowej projektu doświadczenie w opracowywaniu strategii/modeli biznesowych ekspansji doświadczenie w uczestniczeniu w procesie oceny projektów w formie panelu ekspertów To oferujemy ciągły rozwój i uczenie się od najlepszych (jesteśmy jedną z najskuteczniejszych na polskim rynku firm, pozyskujących dofinansowanie unijne) możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie zarządzania projektami, rozliczania projektów, weryfikacji wniosków o płatność / kontroli i audytu projektów udział w interesujących projektach inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery i awansu zawodowego możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia pracę w świetnej atmosferze, w zespole ludzi zaangażowanych i nastawionych na dzielenie się wiedzą cykliczne imprezy integracyjne, w tym zagraniczne pracę w dogodnej lokalizacji oraz w formule hybrydowej Benefity dofinansowanie zajęć sportowych prywatna opieka medyczna ubezpieczenie na życie elastyczny czas pracy spotkania integracyjne brak dress code’u kawa / herbata O nas Jesteśmy firmą doradczą, która działa na rynku od 15 lat. Od początku naszej działalności konsekwentnie budujemy markę profesjonalnego doradcy specjalizującego się w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków UE, jak również specjalizujemy się w wykonywaniu weryfikacji, audytów oraz kontroli projektów. Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Varsovia Capital Sp. z o.o. z siedzibą w: Bagno 2/73, 00-112 Warszawa (Pracodawca - administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rekrutacja@varsoviacapital.com. Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: rekrutacja@varsoviacapital.com.