Starszy Specjalista ds. Packet Core LTE

 • Warszawa
 • Pge Systemy S.a.
Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Nadzór i weryfikacja poprawności wdrażanych elementów sieci EPC/LTE (MME, HSS, S/P-GW, PCRF) i Security Gateway

 • Integracja sieci EPC/LTE wraz z Security Gateway z siecią radiową RAN, platformą do zarządzania OSS oraz z innymi systemami IT

 • Aktywny udział przy technicznej realizacji projektów oraz zadań związanych z zarządzaniem i utrzymaniem elementów sieci EPC/LTE i Security Gateway

 • Konfiguracja, testowanie i optymalizacja poszczególnych elementów sieci EPC/LTE i Security Gateway w środowisku produkcyjnym i testowym (TestLab)

 • Wykonywanie modyfikacji/aktualizacji oprogramowania dla poszczególnych elementów sieci EPC/LTE i Security Gateway

 • Obsługa operacyjna elementów sieci EPC/LTE i Security Gateway

 • Wykonywanie prac serwisowych elementów sieci EPC/LTE i Security Gateway

 • Opracowanie szczegółowych procedur utrzymaniowych i eksploatacyjnych

 • Obsługa zdarzeń krytycznych, usuwanie awarii, wdrażanie planów naprawczych