Specjalista ds. projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej

  • Wrocław
  • Ekoenergetyka Polska S.a.
Firma Ekoenergetyka – Polska S.A. jest jedynym, całkowicie polskim, producentem infrastruktury szybkiego ładowania wysokiej mocy dla samochodów i autobusów elektrycznych. Jesteśmy firmą technologiczną, a nasze innowacyjne projekty B+R rozwijają elektromobilność w skali globalnej. Unikalne know-how tworzone przez naszych pracowników pozwala nam zmieniać oblicze komunikacji wprowadzając zeroemisyjny transport do miast na całym świecie. Byliśmy prekursorami rynku emobility, a teraz dzięki zdobytemu doświadczeniu - osiągamy technologiczne przywództwo w światowym megatrendzie jakim jest E-MOBILITY :) Chcesz być częścią eRewolucji? Zapraszamy do rekrutacji na stanowisko: Opis stanowiska:  udział w projektowaniu fundamentów oraz konstrukcji stalowych pod stacje ładowania; udział w wizjach lokalnych terenu planowanych robót budowlanych i w celu przeprowadzania inwentaryzacji budowlanych; udział w opracowywaniu dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadań; udział w spotkaniach roboczych z Wykonawcami robót i przedstawicielami administracji; pozyskiwanie danych do przeprowadzania kalkulacji i wycen robót budowlanych; analiza dokumentacji technicznej i wymagań, związanych z przygotowaniem oferty; opracowywanie kosztorysów i wycen robót branży konstrukcyjno-budowlanej; udział w realizacji procedur administracyjnych procesów budowlanych; sporządzanie zapytań ofertowych i kierowanie ich do Wykonawców wraz z analizą i oceną otrzymanych ofert; przygotowywanie wycen branży konstrukcyjno-budowlanej; ciągły kontakt z podwykonawcami; poszukiwanie i pozyskiwanie nowych podwykonawców; współpraca z innymi osobami funkcyjnymi Działu Ofertowania i Kosztorysowania Projektów Budowlanych oraz pozostałych komórek organizacyjnych Firmy, w zakresie realizacji projektów budowlanych; raportowanie Kierownikowi Działu ofertowania i kosztorysowania projektów budowlanych. Profil Kandydata: wykształcenie wyższe, inżynierskie o profilu budowlanym; min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku; bardzo dobra znajomość oprogramowania AutoCAD; wymagana swobodna komunikacja w języku angielskim i/lub niemieckim (min.poziom B2); czynne prawo jazdy kat. B i otwartość na wyjazdy służbowe (wizje lokalne); znajomość programu MS Office; umiejętność samodzielnego planowania i organizacji własnej pracy, systematyczność; wysokie umiejętności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole. KLAUZULA INFORMACYJNA Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EKOENERGETYKA – POLSKA Spółka Akcyjna , adres: ul. Nowy Kisielin – Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000846229, o kapitale zakładowym 323.889,00 złotych wpłacony w całości, NIP: 9731013938, REGON: 081115852. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem rodo@ekoenergetyka.com.pl . Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które kandydat aplikuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), czyli zgody na przetwarzanie danych oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w związku z art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a następnie przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji. Wysłanie aplikacji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych w niej zamieszczonych w procesie rekrutacyjnym, do którego kandydat przystępuje. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od momentu udzielenia zgody. Dostęp do danych osobowych kandydatów mogą mieć: osoby upoważnione przez Administratora; podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów m.in. firmy księgowo-kadrowe, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi IT, firmy doradcze; podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa. Może Pan/Pani skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.   Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, podanie danych w szerszym zakresie ma charakter dobrowolny.