Specjalista ds. Packet Core LTE

  • Warszawa
  • Pge Systemy S.a.
Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

  • Nadzór i weryfikacja poprawności wdrażanych elementów sieci EPC/LTE (MME, HSS, S/P-GW, PCRF) i Security Gateway

  • Wsparcie przy integracji sieci EPC/LTE wraz z Security Gateway z siecią radiową RAN, platformą do zarządzania OSS oraz z innymi systemami IT

  • Udział przy technicznej realizacji projektów oraz zadań związanych z zarządzaniem i utrzymaniem elementów sieci EPC/LTE i Security Gateway

  • Wsparcie w konfiguracji, testowaniu i optymalizacji poszczególnych elementów sieci EPC/LTE i Security Gateway w środowisku produkcyjnym i testowym (TestLab)

  • Wsparcie w rozwoju usług sieci LTE450 dedykowanych dla sektora energii (wsparcie dla smart-grid , smart-metering, IoT )

  • Merytoryczne wsparcie w procesie zakupowym

  • Udział w tworzeniu i utrzymywaniu dokumentacji techniczno-projektowej (HLD, LLD) oraz powykonawczej (eksploatacyjną, utrzymaniową i bezpieczeństwa)