Specjalista ds. Kadr

 • szczecin
Zakres zadań na stanowisku:

Do głównych zadań pracownika będzie należało: • Prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy.

 • Prowadzenie akt osobowych.

 • Obsługa programu komputerowego Papirus (wprowadzanie i aktualizacja danych, sporządzanie wydruków).

 • Obsługa programu Płatnik (zgłaszanie do ubezpieczeń, wyrejestrowywanie, zgłaszanie zmian danych ubezpieczeniowych) .

 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji pracowników, ewidencji druków ZLA.

 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS.

 • Przygotowywanie umów cywilno-prawnych.

 • Prowadzenie całości spraw związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników.

 • Przygotowywanie ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska urzędnicze, zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronach internetowych, sprawdzanie złożonych ofert pod względem formalnym, sporządzanie protokołu z naboru.

 • Udział w opracowywaniu i realizacji systemu ocen okresowych.

 • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących spraw pracowniczych dla kadry zarządzającej.

 • Wprowadzanie do dokumentacji kadrowej zmian w obowiązujących przepisach dot. prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych.

 • Udzielanie wyjaśnień pracownikom w zakresie spraw kadrowych.

 • Obsługa programu PPK.