Senior IT Project Manager

  • Kraków
  • It Leaders
Do rozwojowego, międzynarodowego projektu blockchainowego poszukujemy Senior Project Managera(ki) z doświadczeniem w prowadzeniu projektów w szeroko rozumianej branży IT - chcącego (chcącej) poszerzyć swoje kompetencje w zakresie Product Managementu. Oferujemy Ci możliwość pracy nad produktem, który nie tylko jest pionierskim krokiem na rynku kryptowalut, ale również wykorzystuje najnowsze technologie - będziesz miał możliwość pracy nad ciekawymi i przyszłościowymi rozwiązaniami z których korzystają realni użytkownicy. Czym zajmiesz się, dołączając do nas, w pierwszej kolejności?  Budowaniem transparentnej, opartej na zaufaniu relacji z klientem i zespołem (informowanie i update'owanie na temat statusu prac i ryzyk, zbieranie na bieżąco feedbacku).Leadowaniem działań interdyscyplinarnych zespołów w trakcie sprintów, review, UATów i wdrożeń. Ustalaniem zakresu prac w projekcie, potrzeb rynku i użytkowników. Dokumentacją postępów (milestone’ów) i outcomów projektu oraz stałą aktualizacją roadmapy.Monitorowaniem ryzyk, budżetu, rynku.Zdefiniowaniem, wdrażaniem i kierowaniem backlogiem.Wraz z zebranym doświadczeniem będziesz odpowiedzialny(a) za: Budowanie produktu i wypracowanie Product Market Fitu dla niego. A następnie maksymalizowanie generowanego przez niego zysku.Definiowanie wizji, strategii i roadmapy produktu poprzez analizę konkurencji, użytkowników, badania UX oraz warsztaty z SME oraz interesariuszami.Zrozumienie użytkowników wraz z Teamem UX, aby poznać możliwości maksymalizacji dostarczanej im wartości.Analizę i ulepszanie produktu na podstawie danych i prowadzonych z zespołem eksperymentów produktowych.Współpracę z deweloperami, aby zapewnić architekturę, która uwzględnia przyszłe potrzeby biznesowe. Kierowanie cyklem tworzenia oprogramowania.OczekiwaniaMasz komercyjne doświadczenie w zarządzaniu projektami IT i chęć rozwoju w obszarze Product Managementu.Znasz cykl rozwoju produktów softwarowych.Potrafisz działać zarówno na poziomie strategicznym (CxO) i operacyjnym (zespoły scrumowe, rozumienie aspektów technicznych). Znasz zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania (Agile/Scrum).Potrafisz budować prawdziwie partnerskie relacje z interesariuszami (wewnętrznymi i zewnętrznymi) i masz doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku.Posługujesz się językiem polskim i angielskim na poziomie B2+/C1.Mile widzianeMasz doświadczenie lub zainteresowanie obszarem fintech lub blockchain.Rozumiesz środowisko startupowe i/lub masz doświadczenie w pracy z takim klientem (rozumienie jego potrzeb, oczekiwań, sposobu pracy).