Robotnik torowy

 • Warszawa
 • Tramwaje Warszawskie Sp. Z O.o.
Będziesz odpowiadać za:Zapewnienie sprawności infrastruktury torowej w celu zapewnienia wykonywania przez spółkę usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym przy zachowaniu wszelkich parametrów bezpieczeństwa tych przewozów związanego z utrzymaniem infrastruktury torowej poprzez: • realizowanie przeglądów infrastruktury torowej,

 • wykonywanie wszelkich robót budowlanych w ramach napraw głównych i modernizacji infrastruktury torowej,

 • wykonywanie torowych robót konserwacyjnych i utrzymaniowych  tj.:

  • wymiana szyn i podkładów torowych,

  • wymiana rozjazdów i skrzyżowań torowych,

  • regulacje położenia torów w planie i profilu,

  • kontrola i naprawa zamocowań szyn do podkładów,

  • podbijanie torów w łukach i rozjazdach z użyciem ręcznych maszyn i urządzeń,

  • uzupełnianie i regulacja poziomu kruszyw w torowisku, • regulacje i naprawy zabudowy torowiska w przejazdach kołowych i przejściach dla pieszych,

 • konserwacje i naprawy zwrotnic oraz mechanizmów nastawczych zwrotnic,

 • utrzymanie roślinności w pasach torowisk

 • utrzymanie torowisk w pełnej gotowości eksploatacyjnej w okresie zimowym,

 • obsługa pogotowia torowego,

 • montaż i demontaż oznakowania tras tramwajowych,

 • wykonywanie robót transportowych tj.:

  • załadunki i rozładunki szyn i innych materiałów torowych na środki transportu,

  • przewóz szyn i innych materiałów w miejsca prowadzenia robót torowych.