Programista (full stack)

  • Wrocław
  • Netia S.a.
Opis stanowiska projektowanie zmian w aplikacjach webowychimplementacja zmian w aplikacjach na podstawie otrzymanego projektuprojektowanie i implementację testów jednostkowychtworzenie dokumentacji wykonywanych zmiandiagnozowanie i naprawę błędów w aplikacjachodbiór i integrację kodu dostarczanego przez zewnętrznych dostawcówstałe dążenie do optymalizacji i podnoszenia jakości funkcjonowania systemów i platform pod kątem ich efektywnego wykorzystania. Nasze oczekiwania doświadczenie w pracy jako programista full stack (min. 2 lata)znajomość języka Java i popularnych frameworków (Spring, Struts, Hibernate, JSF)znajomość SQL i PL/SQLznajomość technologii frontendowych (Angular, React, HTML, CSS, TypeScript/JavaScript)znajomość systemów kontroli wersji (Git, SVN)znajomość narzędzi takich jak: IDEA, Jenkins, GitLab, Maven, Gradle, Jira, Confluenceumiejętność obsługi Windows, Linuxa i Dockera na poziomie pozwalającym na samodzielną konfigurację środowisk developerskich. Mile widziane doświadczenie z Kubernetes.znajomość języka polskiego (płynnie) i angielskiego (komunikatywnie)umiejętność pracy w zespolesamodzielność i odpowiedzialność Co oferujemy system szkoleń i warsztatów pozwalający Ci na systematyczne podnoszenie kompetencjiumowę o pracępakiet benefitów firmowychmożliwość pracy zdalnejwiele ciekawych projektówszerokie możliwości rozwoju zawodowego Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, dalej „Netia”. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Netią, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Netii oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Netia lub Grupy Kapitałowej CP.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.