Product Manager

  • Wrocław
  • Wydawnictwo Szermierz Sp. Z O.o. W Likwidacji
Product Manager Miejsce pracy: Wrocław Twój zakres obowiązków – współtworzenie i egzekucja strategii, programu i planu wydawniczego, – opracowywanie strategii go-to-market dla publikacji i produktów wydawnictwa, – tworzenie kalkulacji, budżetowanie i czuwanie nad rentownością publikacji, – kontakt z autorami i właścicielami praw, w tym pozyskiwanie praw do nabywanych tytułów i materiału ilustracyjnego, – we współpracy z redakcją, nadzór i koordynowanie spraw związanych z powierzonymi tytułami na wszystkich etapach projektu wydawniczego, – we współpracy z działem marketingu i handlu ustalanie tytułu, kręgu odbiorców, nakładu, ceny, okładki, terminu wydania i programu działań promocyjno-reklamowych, – wspieranie procesu pozyskiwania finansowania zewnętrznego, – koordynowanie procesu zawierania oraz przygotowania umów i ich archiwizowania, – udział w krajowych i zagranicznych targach książki w celu nabywania i sprzedaży praw autorskich, – prowadzenie bazy praw do publikacji. Nasze wymagania – znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację biznesową w mowie i piśmie, – udokumentowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w branży wydawniczej min. 3 lata, – znajomość procedur i zwyczajów w zakresie zakupu, sprzedaży i rozliczania praw autorskich, – umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, – rzetelność i terminowość, – bardzo dobra obsługa komputera, – znajomość środowiska pracy w chmurze i Trello. To oferujemy zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat), wynagrodzenie ustalone zgodnie z regulaminem UWr, min. 6000 zł brutto wszystkie dodatki obowiązujące na Uniwersytecie Wrocławskim (13stka, wczasy pod gruszą etc.). O nas Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z gruntowną reorganizacją i nowymi wyzwaniami, do swojego zespołu poszukuje wydawcy/product managera książek i czasopism naukowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego powstało w latach 60. XX wieku i jest obecnie jedną z najstarszych działających nieprzerwanie polskich oficyn naukowych. Współpracując z autorami i redaktorami z macierzystego uniwersytetu, realizujemy także publikacje powstające poza nim, w tym w innych polskich, oraz zagranicznych uczelniach wyższych czy ośrodkach naukowo-badawczych. Co roku w WUWr ukazuje się od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu książek oraz periodyków naukowych. Przygotowując swoje publikacje, dbamy o ich najwyższy poziom edytorski i merytoryczną wiarygodność, odpowiednią widoczność w Sieci, obecność we właściwych bazach indeksacyjnych oraz zajmujemy się budowaniem relacji międzynarodowych i aktywnie szukamy dla swoich publikacji nowych dróg dotarcia do (przede wszystkim) akademickiego czytelnika. Prowadzimy także stacjonarną czytelnię, organizujemy spotkania autorskie, udostępniamy bezpłatnie bazę kilkunastu tysięcy artykułów naukowych, prowadzimy szkolenia i działania animujące społeczność akademicką Wrocławia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Szermierz Sp. z o.o. ( d. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).