Product Manager

  • Kraków
  • Pragmatic Coders

Czym będziesz się zajmować? Współpracą z klientem w cross-funkcjonalnym zespole Scrumowym, którego nadrzędnym celem jest optymalizacja dostarczanej wartości i skrócenie time to market. Weryfikacją aktualnych potrzeb interesariuszy oraz proponowaniem optymalnych rozwiązań. Współtworzeniem wizji produktu razem z klientem i zespołem. Codziennym podejmowaniem decyzji, które oszczędzą dni, tygodnie, miesiące developmentu. Zarządzaniem backlogiem produktu. Dbaniem o rentowność przedsięwzięcia i optymalizację kosztów. Modelowaniem oraz szerzeniem podejścia business-oriented/client-oriented. Potrafisz formułować cel i wizję produktu oraz zarządzać wymaganiami tak by optymalizować koszt/dostarczaną wartość. Potrafisz działać zarówno na poziomie strategicznym (CxO) i operacyjnym (zespoły scrumowe, rozumienie aspektów technicznych). Rozumiesz jak i dlaczego działa Scrum. Potrafisz budować prawdziwie partnerskie relacje z interesariuszami (wewnętrznymi i zewnętrznymi) i masz doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku. Posługujesz się językiem polskim i angielskim na poziomie B2+/C1.