Product Manager FMCG (English & German)

  • Wrocław
  • Gi Group Poland S.a.
Product Manager FMCG (English & German) Miejsce pracy: Wrocław Recruitment for For our Client - an international production company in the FMCG industry - we are recruiting for the position of PRODUCT MANAGER Your responsibilities Regular existing Customer Base management with large SKU's portfolio, including negotiations Focus on growth with new volumes/categories Opening of new customer accounts in the German market Analyze quantitative/qualitative information of the market as well as the sales data Preparation and visits to clients (or potential ones), analyzing their current situation (sales, profit, accounts, etc.) and commercial possibilities (product development/ modification, new projects, etc.) Evaluation and prospection of new clients and/or extension of the business (introduction of new categories), in compliance with the defined strategy Preparation and presentation of commercial proposals Design and implementation of customer promotions and analysis of its impact on sales Collaboration in the budget formulation regarding its scope of action (price, volume, fixed agreements annually, etc.) Employer requirements Proffesional work experience as a Product Manager in FMCG sector within German market Knowledge of languages: Polish, German and English Knowledge in private label products will be appreciated University degree Commercial orientation, achievement of objectives and negotiation skills at a high level: know how to sell and achieve results Ability to manage contact networks and interpersonal relationships in multinational environment High capacity of planning, analysis and monitoring of clients Orientation to a quality service, being able to adapt oneself to multiple project environments and cross-cutting responsibilities What employer offers Employment based on an employment contract Benefits package: life insurence, sport card, private medical care, holiday funds, sharing the costs of professional training & courses and others Company car Opportunity for professional development and co-creation of processes in a newly established manufacturing plant in Poland Work in an international company with an established market position Workplace near Wrocław Benefits sharing the costs of sports activities private medical care sharing the costs of professional training & courses life insurance holiday funds Gi Group Poland S.A. Gi Group is one of the world's largest employment and personnel consulting agencies. The company provides comprehensive services in recruitment of employees at all levels, permanent, temporary staffing and outsourcing. Registration number of the Employment Agency: 2010 Administratorem Danych Osobowych jest Gi Group Poland S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: iod@gigroup.com lub na adres: Gi Group Poland S.A., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. „Rozporządzenie RODO” w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Czas przechowywania danych: powierzone dane osobowe będą przechowywane do czasu prowadzonych rekrutacji - nie dłużej niż 30 miesięcy od ostatniej aktywności użytkownika albo do momentu odwołania wyrażonej zgody. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją oraz decydujące o zatrudnieniu, dział kadr i płac oraz osoby odpowiadające za nadzór IT, nadzór nad poprawnością działań rekrutacyjnych w tym prawnicy. Przysługujące prawa: masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.