Process Manager Workforce Management

  • Kielce
  • Bonprix Sp. Z O.o.
Process Manager Workforce Management Miejsce pracy: Kielce Technologies we use Operating system Windows About the project Join Customer Care Management (CCM) as we transform for international customer excellence in a digital world. We need you to standardize processes and drive innovation! Your responsibilities You will establish a global workforce management framework with international routing-logic and control parameters for customer contact channels. Also you will transform forecast data into a capacity plan and coordinate internal and external resources, considering all staffing impact drivers. You will record, improve, standardize, and automate international workforce processes to enhance customer satisfaction and quality for both in-house and service providers. You will play a vital role in shaping the future international standard workforce processes at bonprix. CCM is transitioning to an international line organization. You will work in an international project setting with colleagues from France, Germany, Italy and Poland. If you like flat hierarchies and an international environment, you've come to the right place. We are in the middle of a transformation process that you can help shape. Our requirements You have successfully completed a study or an apprenticeship with a commercial focus. You are experienced in workforce management procedures and tools as well as customer care processes. You are proficient in understanding relevant KPIs and interdependencies among contact channels. Also you are skilled in root cause analysis and deriving improvement options. You have a minimum B2-level English proficiency. Very good project management skills. Also you have analytical and problem-solving skills as well as excellent organizational skills and attention to detail. Communication and collaboration skills round off your profile. You are well experienced and enjoy working in an intercultural team setup. You thrive to work in a high-paced, sometimes stressful, and changing environment. And you also have a strong customer focus. What we offer Work in an international company. Stable employment under an employment contract. Private medical care package. Sports card at an attractive price. Life insurance on preferential conditions. Seniority awards. Benefits sharing the costs of sports activities private medical care life insurance fruits corporate products and services at discounted prices parking space for employees extra social benefits bonprix Sp. z o.o. bonprix wants to be at the forefront. For that, we need people like you who are simply more advanced in their thinking. Who think agilely and turn a "can't do" into a "can do". Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez bonprix Sp. z o.o. z siedzibą w: Lodowa 101, 93-232 Łódź (Pracodawca), jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i dostępności do rozpoczęcia pracy); (b) w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia); c) w oparciu o Twoją zgodę, która wyrażona jest poprzez przeslanie dokumentów aplikacyjnych zawierających takie informacje jak np. wizerunek czy zainteresowania. Podanie wszystkich danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, natomiast dane wymienione w lit. a) i b) są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale może pomóc w sprawnym przeprowadzeniu procesu rekrutacji. Masz prawo żądać dostępu do Twoich danych (w tym uzyskania ich kopii), sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania albo podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres maks. 1 roku od zakończenia publikacji ogłoszenia, chyba, że wyraziłeś odrębną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem: amarciniak@bonprix.pl.