Operator Urządzeń Przeróbki Mechanicznej

  • Piechcin
  • Lafarge
Czym będziesz się zajmować?


  • Obsługa maszyn i urządzeń stacjonarnych oraz mobilnych służących do produkcji kruszyw (w tym obsługa codzienna, przeglądy, konserwacje, naprawy),

  • Organizacja pracy na swoim stanowisku,

  • Odpowiedzialne gospodarowanie powierzonym mieniem i zabezpieczenie go przed zniszczeniami, uszkodzeniami,

  • Prace pomocnicze i remontowe na terenie zakładu,

  • Dążenie do uzyskania zakładanych przez zakład wskaźników operacyjnych