Młodszy Asystent Diagnostyki Laboratoryjnej (Mikrobiologia)

  • Warszawa
  • Synevo Sp. Z O.o.
Jesteśmy ogólnopolską siecią Laboratoriów Medycznych wchodzącą w skład grupy Medicover działającej w obszarze ochrony zdrowia na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Synevo Sp. z o.o. jest aktywna na rynku polskim od 2005 roku. Kładziemy nacisk na stały rozwój zarówno w obszarze analityki laboratoryjnej, jak również sieci Punktów Pobrań. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie ogólnej i specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej - od podstawowych badań diagnostycznych, badań genetycznych, immunologicznych, hormonalnych, aż po projekty zaawansowanych badań klinicznych. W centrum naszej uwagi jest troska o zdrowie Pacjenta oraz jakość świadczonych usług na każdym etapie obsługi. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy Kandydatów lub Kandydatek. Opis stanowiska: Wykonywanie badań mikrobiologicznych; Autoryzacja badań; Obsługa aparatury medycznej; Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej. Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe; Czynne prawo wykonywania zawodu; Mile widziane doświadczenie w diagnostyce mikrobiologicznej; Znajomość procedur laboratoryjnych; Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, inicjatywa, umiejętność pracy w zespole. Oferujemy: Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w organizacji o wiodącej pozycji rynkowej; Ambitny i doświadczony zespół profesjonalistów; Pracę z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz styczność z najciekawszymi przypadkami medycznymi; Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej lub karty MultiSport; Zniżki na badania diagnostyczne dla Ciebie i Twojej Rodziny; Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie; Dostęp do platformy kafeteryjnej - to Ty wybierasz dla siebie benefity w ramach przyznawanej co miesiąc puli punktów; Program Poleceń Pracowniczych, dzięki któremu możesz otrzymać nagrodę finansową; Perspektywę awansu w ramach struktur wewnętrznych; Pracę w komfortowej i bezpiecznej przestrzeni; Doskonałą atmosferę każdego dnia; Miejsce pracy: Pracownia Mikrobiologii, ul. Dzika 4. Treść klauzuli KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-158, ul. Zamieniecka 80 lok. 401. Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres:  Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-158, ul. Zamieniecka 80 lok. 401, z dopiskiem Dział HR, telefonicznie: +48 22 12 02 400 Inspektor Ochrony Danych Synevo sp. z o.o. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: drogą e-mail:  iod(at)synevo.pl , pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: prowadzenia rekrutacji na stanowiska wskazane w opublikowanych ogłoszeniach rekrutacyjnych, na podstawie przepisów ustawy Kodeks pracy, aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO jeśli w dokumentach przesłanych przez Państwa przekazano dane niewymagane przepisami prawa np. wizerunek, zainteresowania, będą one przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie; związanych z przyszłymi procesami rekrutacji, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Okres przetwarzania danych osobowych Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody. Po tym okresie dane są usuwane i nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Synevo sp. z o.o. nie będzie stosowała wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie profilowania. Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, tj. podmiotom, którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT, oraz podmiotom przez Państwa upoważnionym. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO: prawo dostępu do Państwa danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jeśli dane przetwarzamy w oparciu o nasz usprawiedliwiony interes, żądania sprostowania Państwa danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych osobowych. Jeśli Państwa dane przetwarzamy na podstawie zgody, to mają Państwo prawo do jej wycofania w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z nami w sposób wskazany w punktach 1 i 2 powyżej. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – za pośrednictwem strony internetowej www.uodo.pl lub pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Przekazywanie danych do Państw Trzecich W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej. Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe poza teren Unii Europejskiej na podstawie Twojej wyraźnej zgody, po wcześniejszym powiadomieniu Cię o ewentualnym ryzyku, które może wiązać się z przekazywaniem Państwa danych osobowych. Obowiązek podania danych W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem pracy - podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane (np. wizerunek, zainteresowania), nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.