Menedżer Zespołu Kadr

  • Warszawa
  • Allianz Global Assistance
Menedżer zespołu Kadrowego (f/m/d) Twój zakres obowiązków: Zarządzanie pracą podległego zespołu, w szczególności: planowanie działań, ustalanie celów i terminów wykonania zadań, monitorowanie wyników pracy; ocena członków zespołu, dbałość o rozwój wiedzy i umiejętności; dbałość o postawy zgodne z wartościami organizacji oraz wysoki poziom zaangażowania i motywacji; odpowiedzialność za terminowość i zgodność działań zespołu z obowiązującymi przepisami prawa, procedurami i standardami. Monitorowanie zmian regulacji prawnych, a także ocena ich wpływu na działalność pracodawcy; nadzór nad wdrażaniem przepisów, modyfikacją procedur i procesów oraz zmian w systemach. Optymalizacja procesów w zarządzanym obszarze. Odpowiedzialność za tworzenie, wdrażanie i egzekwowanie standardów obsługi klienta wewnętrznego. Monitorowanie wyników działań i podejmowanie niezbędnych działań zaradczych. Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa, standardów biznesowych, polityk i procedur. Zapewnienie komunikacji i utrzymania odpowiednich relacji z interesariuszami (akcjonariusze, Rada Nadzorcza, Komitety, Zarząd, KNF, audytorzy). Zarządzanie pracownikami, zapewnienie odpowiedniego poziomu zachowań etycznych i wysokiej motywacji pracowników. Odpowiedzialność za obsługę kadrową pracowników, współpracowników oraz umów zleceń. Współpraca z organizacjami zewnętrznymi w zakresie realizacji odpowiedzialności kadrowo -płacowych spółek z grupy Allianz. Tworzenie i aktualizacja procedur i regulaminów organizacyjnych spółki. Udział w projektach prowadzonych w miarę potrzeb biznesowych. Nasze wymagania: Wykształcenie wyższe Doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem kadr lub płac Dobra znajomość języka angielskiego (min. B2) Wiedza z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego, PFRON, itp. Znajomość pakietu MS Office, w tym MS Excel na poziomie zaawansowanym Znajomość programu kadrowego TETA Mile widziane doświadczenie we wdrażaniu programów kadrowych oraz rozwiązań usprawniających procesy To oferujemy: Umowę o pracę Pracę w modelu hybrydowym Elastyczne godziny rozpoczynania pracy Atrakcyjną lokalizację biura (przy stacji metra Dworzec Gdański) Dodatkowe 2 dni wolne w roku na wolontariat pracowniczy Pracowniczy Program Inwestycyjny Programy Wellbeingowe Dofinansowanie do zajęć sportowych (karta Multisport) Prywatną opiekę medyczną Ubezpieczenie na życie Zniżki na firmowe produkty i usługi Udział w pracowniczych klubach pasji Dodatkowe świadczenia socjalne Karty przedpłacone