Material Planner

  • Wrocław
  • Alstom Pojazdy Szynowe Sp. Z O.o.
Material Planner Miejsce pracy: Wrocław Twój zakres obowiązków Koordynacja dostaw materiałów zgodnie z ustaleniami kontraktowymi podpisanymi z dostawcą oraz zgodnie z celami firmy. Kreowanie planów działań na rzecz poprawy wydajności i zarządzania ryzykiem Wysłanie harmonogramów dostaw z użyciem obowiązujących narzędzi i w formie zależnej od ustalonego przepływu (FLOW) z dostawcą zawartych w zamówieniu i specyfikacji logistycznej w celu zapewnienia terminowego zabezpieczenia produkcji w materiały i usługi produkcyjne Zapewnienie potwierdzeń planów dostaw– potwierdzanie dat dostaw osobom odpowiedzialnym za analizę zabezpieczenia materiałowego; identyfikacja ryzyk dotyczących przyszłych dostaw oraz ustalanie akcji korygujących Śledzenie wskaźnika terminowości dostawców OTIF. Wprowadzenie wraz z dostawcami planów akcji korygujących oraz weryfikacja realizacji planu tych akcji przez dostawców Przeprowadzanie wizyt u dostawców (jeżeli to konieczne) Śledzenie poziomu zapasów dla zarządzanego zakresu, okresu pokrycia zapotrzebowań produkcyjnych i dotrzymanie ustalonego na dany okres celów poprzez podejmowanie działań optymalizacyjnych ( w tym aktualizacja harmonogramów, kwartalna weryfikacja ustawień systemowych w kartotece materiału) Wprowadzanie akcji korygujących dla dostawców nierespektujących ustaleń z zamówień oraz specyfikacji logistycznych Śledzenie statusu materiałów niezgodnych jakościowo - wprowadzanie akcji mających na celu zabezpieczanie produkcji oraz ograniczenie poziomu zapasów dla tych materiałów Śledzenie czy zdolności produkcyjne dostawcy są zgodne z potrzebami wynikającymi z planów produkcyjnych, uruchamianie akcji korygujących z dostawcami, śledzenie statusu tych akcji aż do ich zakończenia Śledzenie statusu niezaksięgowanych faktur - wyjaśnianie z dostawcą rozbieżności w fakturach, w razie potrzeby - uzyskanie faktur korygujących, w tym weryfikacja i wyjaśnianie, dostaw w drodze i dostaw niefakturowanych Wdrażanie, aktualizacja i zapewnienie ciągłego rozwoju elementów systemu zarządzania jakością, ochrony środowiska, bhp dotyczących powierzonego zakresu działania, aktywne poszukiwanie i wdrażania działań usprawniających/optymalizujących pracę w zarządzanym zakresie i /lub działu Nasze wymagania Wykształcenie wyższe Komunikatywna znajomość języka angielskiego Znajomość modułów planistycznych w systemie SAP będzie dodatkowym atutem Dobra znajomość MS Excel Umiejętność planowania i analizowania danych Oczekiwane kompetencje: samodzielność, komunikatywność, dobra organizacja pracy Benefity dofinansowanie zajęć sportowych prywatna opieka medyczna ubezpieczenie na życie możliwość pracy zdalnej program emerytalny preferencyjne pożyczki dofinansowanie wypoczynku dofinansowanie wakacji dzieci paczki świąteczne program rekomendacji pracowników Ważne jest dla nas, aby nasi ludzie odnajdywali co dnia nowe inspiracje i motywacje do rozwoju. Każda aplikacja jest przez nas indywidualnie rozpatrywana. Jeśli nasza oferta wzbudziła Pani/ Pana zainteresowanie - zapraszamy do przesłania CV za pomocą przycisku Aplikuj. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO dołączoną poniżej. Alstom Pojazdy Szynowe Sp. z o.o. Światowy lider zrównoważonego i inteligentnego transportu. Alstom jest obecny w Polsce od ponad 25 lat i jest największym producentem w branży kolejowej w kraju, w 11 polskich oddziałach firmy pracuje ponad 4 000 osób. Firma czerpie z bogatego dziedzictwa przemysłowego zakładów: 180 lat Pafawagu we Wrocławiu, 150 lat Konstalu w Chorzowie i 100 lat zakładu ZWUS w Katowicach. Alstom to jedyna firma z branży transportu szynowego w Polsce z tytułem Top Employer 2020, 2021 oraz 2022 – potwierdzającym najlepsze praktyki HR zgodne z międzynarodowymi standardami Top Employers. Alstom opracowuje i wprowadza na rynek rozwiązania w zakresie mobilności, które są podstawą dla niskoemisyjnego transportu przyszłości i jest producentem pierwszego na świecie pociągu wodorowego sprawdzonego w ruchu komercyjnym - Coradia iLint. Alstom oferuje kompletne portfolio produktów i usług, od pociągów dużych prędkości, metra, pojazdów jednoszynowych, tramwajów, po infrastrukturę oraz systemy sterowania ruchem i rozwiązania w zakresie cyfrowej mobilności. Chcielibyśmy poinformować, że w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym Alstom Pojazdy Szynowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 12, będzie administratorem Twoich danych osobowych zawartych w przesłanym nam CV, które będą wykorzystywane na potrzeby prowadzonej rekrutacji. W razie pytań możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail rekrutacja.wroclaw@alstomgroup.com Jeśli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach, umieść proszę w wysyłanym do nas e-mail lub w treści CV następujące oświadczenie: Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez Spółkę Alstom Pojazdy Szynowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych podanych w przesyłanym CV na potrzeby przyszłych rekrutacji. Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że przedmiotowa zgoda może być odwołana w każdym czasie. Poniżej chcielibyśmy przekazać informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. [Cele i podstawy przetwarzania] Alstom Pojady Szynowe Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego - podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku będą przepisy prawa, tj. Kodeksu pracy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, Twoja zgoda - w zakresie danych osobowych wykraczających poza katalog danych z Kodeksu pracy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Alstom Pojazdy Szynowe Sp. z o.o., jakim jest potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli wyrazisz zgodę̨ na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą̨ przetwarzane w oparciu o udzieloną nam zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). [Okres przechowywania danych] Alstom Pojazdy Szynowe Sp. z o.o. będzie przechowywać Twoje dane w celach rekrutacyjnych do momentu zakończenia bieżącego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości, będziemy przetwarzać́ Twoje dane osobowe do czasu wycofania zgody lub do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wyraziłeś zgodę̨ na takie przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń́ nastąpi jako pierwsze. [Odbiorcy danych] Twoje dane osobowe mogą̨ zostać́ udostępnione pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Alstom bez których prowadzenie procesów rekrutacyjnych byłoby utrudnione (np. podmioty dostarczające infrastrukturę informatyczną). [Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich] Alstom Pojazdy Szynowe Sp. z o.o. może przekazywać Twoje dane osobowe do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdzie prowadzona jest działalność przez spółki z Grupy Alstom. Dane osobowe przekazywane są do państw trzecich na podstawie decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony w danym państwie, lub na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, które stosowane przez spółki wchodzące w skład Grupy Alstom. Dane osobowe są odpowiednio zabezpieczane, zgodnie z globalnymi standardami spółek wchodzących w skład Grupy Alstom. W celu uzyskania kopii danych lub informacji o miejscu ich udostępniania prosimy o kontakt ze Spółką Alstom Pojazdy Szynowe Sp. z o.o. [Twoje Prawa]. Alstom Pojazdy szynowe Sp. z o.o.chciałoby poinformować Cię o Twoich prawach w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: Masz zatem: (i) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, (ii) prawo do sprostowania (poprawiania) danych, (iii) prawo do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, (iv) prawo do wycofania udzielonej Alstom Pojazdy Szynowe Sp. z o.o. zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażonej na potrzeby przyszłych rekrutacji, (v) prawo do przenoszenia danych, oraz (vi) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. [Dobrowolność] Pamiętaj proszę, że przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości, jak również tych danych, których zakres wykracza poza ten wymagany przepisami prawa, odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody i może w każdej chwili ją odwołać pisząc do nas na adres: rekrutacja.wroclaw@alstomgroup.com