Lider obszaru

  • Warszawa
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki I Materiałów Budowlanych
Lider obszaru Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Aplikowanie o projekty naukowe ze źródeł zewnętrznych (krajowych i zagranicznych). Nawiązywanie kontaktów i budowanie długofalowych i efektywnych relacji biznesowych z przemysłem i jednostkami naukowymi w Polsce jak i za granicą. Identyfikacja potrzeb rynkowych w zakresie posiadanego potencjału badawczego. Upowszechnianie wyników realizowanych prac badawczych poprzez publikacje naukowe oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych. Uczestnictwo w działaniach wdrożeniowych i komercjalizacja opracowanych rozwiązań technologicznych. Prowadzenie prac w charakterze szkoleniowym, doradztwa technicznego i opracowywania ekspertyz. Kształtowanie, wdrażanie i realizacja strategii rozwoju biznesu w zakresie komercjalizacji i sprzedaży IP, sprzedaży usług badawczych. Budowanie silnej pozycji Instytutu. Nasze wymagania Wykształcenie wyższe techniczne minimum III stopnia w dyscyplinie inżynieria materiałowa lub inżynieria chemiczna. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w sektorze badawczo – rozwojowym, w tym doświadczenie we współpracy ze środowiskiem związanym z prowadzeniem prac B+R oraz tworzeniem innowacji w sektorze publicznym lub prywatnym. Wskaźnik Hirscha min. 10. Minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów badawczo – rozwojowych. Znajomość branży materiałów ceramicznych. Doświadczenie w obszarze komercjalizacji prac badawczych i współpracy międzynarodowej. Dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum B2. Czynne prawo jazdy kategorii B. Umiejętność wyznaczanie celów i egzekwowania ich realizacji od członków zespołu. Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, negocjacyjne i organizacyjne. Obsługa komputera w zakresie programów biurowych (pakiet office) oraz korzystanie z internetowych baz danych. Zaangażowanie i odpowiedzialność. Gotowość do rozwoju osobistego i uczenia się. Łatwość nawiązywania kontaktów, wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i negocjacyjne. To oferujemy Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Zaawansowanej Ceramiki i Prefabrykacji, 03-046 Warszawa ul. Kupiecka 4, 02-676 Warszawa ul. Postępu 9. Wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Świadczenia dodatkowe: świadczenia socjalne z ZFŚS i inne zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Ł-ICiMB. Umowa o pracę na okres próbny 3 miesiące (z możliwością dalszego zatrudnienia). Benefity dofinansowanie zajęć sportowych prywatna opieka medyczna dofinansowanie nauki języków dofinansowanie szkoleń i kursów ubezpieczenie na życie parking dla pracowników dodatkowe świadczenia socjalne dofinansowanie wypoczynku dofinansowanie wakacji dzieci Wykaz wymaganych dokumentów Życiorys zawodowy – CV zawierające informację umożliwiające ocenę najważniejszych osiągnięć naukowych i/lub wdrożeniowych z ostatnich 10 lat, którymi są: informacja o publikacjach, informacja o zrealizowanych projektach, informacja o patentach, opisy wdrożeń. Opis oryginalności i przełomowości wyżej wymienionych osiągnięć i ich wpływu na rozwój danych dziedzin naukowych oraz dodatkowo opis osiągnięć i rezultatów ostatnio realizowanych projektów (do 3 stron A4). Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Wieloletnie doświadczenie Instytutu w zakresie B+R oraz wdrożeń przemysłowych pozwoliło stworzyć wyselekcjonowaną ofertę dla biznesu obejmującą zakresem pełen ciąg badawczo-rozwojowy i technologiczny. Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jako jeden z największych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz realizuje badania ze wszystkich obszarów związanych z materiałami budowlanymi, szkłem, ceramiką techniczną, medyczną i balistyczną, a także z biomateriałami i ochroną środowiska. Obecnie prace skupiają się również nad zastosowaniem energooszczędnych i niskoemisyjnych technologii w budownictwie modułowym. Instytut z siedzibą w Krakowie od 70 lat specjalizuje się w badaniach naukowych, a dotychczasowe doświadczenie z biegiem lat procentuje postrzeganiem go jako wiarygodnego i rzetelnego partnera biznesowego na rynku krajowym i europejskim. Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych stanowi istotną część polskiego środowiska naukowo-badawczego łączącą osiągnięcia praktyki przemysłowej wraz z wysokim poziomem badań naukowych, który na przestrzeni ostatnich lat znacząco wzrasta. Wszystkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych w tej rekrutacji znajdziesz w formularzu aplikacyjnym, po kliknięciu w przycisk "Aplikuj Teraz".