Kierownik robót (branża budowlana, mechaniczna, sanitarna) - Olefiny III

  • Płock
  • Polimex Mostostal S.a.
Naftoremont - Naftobudowa Sp. z o.o. – jedna ze Spółek Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, znana polska firma produkcyjno-budowlano–usługowa z bogatym portfelem referencji z całego świata. Sprawdzony partner, oferujący swoje usługi zarówno w kraju, jak i zagranicą. Spółka działająca we wszystkich gałęziach przemysłu świadcząc usługi remontowe, modernizacyjne i inwestycyjne dla przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego, chemicznego, energetycznego i koksowniczego, dla hutnictwa, przemysłu cementowego i ochrony środowiska. Firma prowadząca inwestycje w formule GW jak również EPC oraz prace w branży mechanicznej, antykorozyjnej i izolacyjnej. Twój zakres obowiązków nadzorowanie pracy podległych pracowników wykonujących roboty montażowe związane z budową lub remontem zbiorników ciśnieniowych, zbiorników magazynowych, aparatów, konstrukcji stalowych, rurociągów technologicznych itp., kontrola prac zgodnie z harmonogramem i dokumentacją projektową, nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP i p.poż, uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i w końcowym odbiorze robót, raportowanie postępu robót, akceptowanie protokołów wykonywanych robót, współpraca z zamawiającym, podwykonawcami i działami w celu terminowego, jakościowego i efektywnego zrealizowania kontraktów. Nasze wymagania wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane specjalistyczne do wykonywanego zawodu, doświadczenie na podobnym stanowisku pracy min. 3 lata – w kierowaniu pracami w zakresie remontu aparatów, rurociągów i urządzeń na zakładach w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym, chemicznym lub azotowym, znajomości przepisów prawa budowlanego i branży budowlanej, umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office w tym MS Project, AutoCad, komunikatywna znajomość języka angielskiego, umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów, To oferujemy stabilną pracę na podstawie umowy o pracę w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku, pracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą, przyjazną atmosferę w młodym, ambitnym zespole, ciekawe wyzwania realizacyjne i dużą samodzielność w działaniach, możliwość rozwoju zawodowego oraz awansu, dofinansowywanie studiów, w tym podyplomowych i doktoranckich, szkoleń i uprawnień, pakiet benefitów (m.in. karta sportowa, opieka zdrowotna, ubezpieczenie na życie, ZFŚS, Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa​, program rekomendacji pracowników). DOŁĄCZ DO NAS – BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ NA ŚWIATOWYM POZIOMIE Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal  składa się ze spółek prawa handlowego zależnych i stowarzyszonych o profilach: produkcyjnym, handlowym i usługowym w sektorze energetycznym, nafta, chemia i gaz, budownictwo przemysłowe i produkcja. W skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wchodzi spółka Polimex Mostostal S.A. jako podmiot dominujący oraz spółki Polimex Energetyka Sp. z o.o., Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o., Polimex Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Polimex Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Polimex-Mostostal ZUT Sp. z o.o., Energomontaż-Północ Bełchatów S.A., Stalfa Sp. z o.o., Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.,  Mostostal Siedlce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Instal-Lublin S.A Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal jest  synonimem polskiego budownictwa przyszłości na światowym poziomie. Wykorzystując w pełni zasoby Spółek, czyli dobrze wykwalifikowaną kadrę, unikalne doświadczenie w realizacji inwestycji w formule EPC, liczne referencje i wysoki potencjał produkcyjny, Grupa Kapitałowa  realizuje ambitne inwestycje budowlane w Polsce i za granicą