Kierownik działu jakości

  • Wieluń
  • Wielton S.a.
Twoje zadania:

  • budowanie oraz kreowanie planu kontroli w procesie produkcyjnym,

  • nadzór nad jakością produkcji na poszczególnych etapach, wprowadzanie działań zapobiegawczych i korygujących,

  • tworzenie i doskonalenie narzędzi wspomagających zarządzanie jakością,

  • inicjatywa w podejmowaniu działań optymalizujących,

  • bieżąca współpraca z kluczowymi odbiorcami i dostawcami produktów,

  • zarządzanie reklamacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi,

  • udział w audytach wewnętrznych i certyfikacyjnych.