Kierownik/czka Budowy / Projektu - branża konstrukcyjno-budowlana

  • Warszawa
  • Epcm Executive Search
Generalny Wykonawca działający od niemal 20 lat na polskim rynku budowlany, spółka o bardzo dobrej kondycji finansowej i rozwijająca się z rok rozbudowuje dział  odpowiedzialny za kontrakty kubaturowe - w szczególności obiekty mieszkaniowe.   Dołączając do nowego zespołu otrzymujesz możliwości rozwoju, znakomity i ceniony na rynku management, stabilną pracę i możliwość realizacji kontraktów w Warszawie.   Kierownik Budowy / Projektu   Zadania: Planowanie, organizacja i nadzór nad wszystkimi aspektami kontraktów dla inwestorów zewnętrznych; Koordynacja działań zespołu projektowego i podwykonawców. Zapewnienie zgodności z harmonogramem, budżetem i normami jakościowymi. Komunikacja z klientem, organami regulacyjnymi oraz innymi zainteresowanymi stronami. Negocjacje warunków umowy, zmian w projekcie oraz rozwiązywanie ewentualnych sporów. Monitorowanie postępów prac budowlanych i technicznych aspektów projektu. Zapewnienie zgodności z normami technicznymi i przepisami prawnymi. Rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji projektu. Planowanie i alokacja zasobów ludzkich, finansowych i materiałowych. Motywowanie zespołu własnego oraz podwykonawców. Zapewnienie przestrzegania norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Współpraca z odpowiednimi organami w sprawach dotyczących środowiska. Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem związanym z projektem. Monitorowanie i kontrola budżetu projektu. Zarządzanie kosztami i identyfikacja możliwości optymalizacji. Wymagania:   Wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienie budowlane wykonawcze w branży konstrukcyjno-budowlanej; Minimum 10 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w branży oraz realizacja m.in. trzech inwestycji mieszkaniowych; Znajomość polskich przepisów budowlanych, norm technicznych oraz prawa związanego z realizacją projektów sieciowych. Doświadczenie w skutecznym zarządzaniu projektami, w tym planowaniem, monitorowaniem postępów i rozwiązywaniem problemów. Doskonałe umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne. Zdolność efektywnej współpracy z klientem, zespołem oraz podwykonawcami. Umiejętność analizy danych, raportowania oraz podejmowania decyzji opartych na faktach i analizie ryzyka. Skuteczność w osiąganiu celów projektowych, zarządzanie budżetem i terminami.   Oferta: Stabilna zatrudnienie, znakomita atmosfera, perspektywiczna spółka Zatrudnienie w oparciu o B2B lub UoP Samochód służbowy do celów prywatnych lub ekwiwalent za wykorzystanie własnego Prywatna opieka medyczna