IT Service Manager

  • Gdańsk
  • Craon.pl
Opis oferty pracy Twoje codzienne zadania: Nadzorowanie zewnętrznych dostawców w celu zapewnienia usług IT dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych Automatyzacja procesów i ciągłe doskonalenie usług w oparciu o wydajność aplikacji Zapewnianie wiedzy technicznej w zakresie złożonych zagadnień technicznych i kierowanie zespołem w rozwiązywaniu problemów. Współpraca z liderami usług i interesariuszami biznesowymi Praca zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL, filozofią lean i zasadami agile. Zarządzanie incydentami, zmianami i problemami Zapewnienie dostępności, stabilności i zgodności aplikacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi wymaganiami. Stała praca nad upraszczaniem i modernizacją obsługiwanych aplikacji Udział w projektach migracji i likwidacji oraz w inicjatywach automatyzacji procesów i wdrażania do firmy Zarządzanie relacjami z wewnętrznymi interesariuszami i zewnętrznymi dostawcami. Koordynowanie spotkań, zapewnianie zgodności technicznej i dostarczanie rozwiązań Odpowiedzialność za wszystkie aspekty świadczenia usług IT przez zespół wsparcia aplikacji Kwalifikacje Świetnie się zgramy jeśli posiadasz: Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego  w pracy z architekturą i wdrażaniem technologii oraz architekturą rozwiązań korporacyjnych na dużą skalę Silne zaplecze techniczne Doświadczenie w zarządzaniu usługami IT po zarządzaniu incydentami i problemami w ramach ITIL Doświadczenie z architekturą techniczną i zrozumienie nowoczesnych stosów aplikacji obejmujących zarówno technologie open-source, jak i technologie dostawców zewnętrznych Kompetencje techniczne w zakresie wewnętrznych infrastruktur IT, systemów opartych na chmurze, sieci, skryptów i znajomości narzędzi takich jak JIRA, -Splunk, App Dynamics, Jenkins Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, w tym umiejętność kierowania, negocjowania i budowania konsensusu oraz pracy indywidualnej lub w zespole Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Dodatkowe informacje Umowa: B2B  Praca: Praca hybrydowa - Gdańsk Stawka:  od 90 zł/h  do 110 zł/h netto + Vat