IT Project Manager

  • Kraków
  • Alior Bank
Mamy dla Ciebie pracę, która polega na: wspieraniu Product Ownerów oraz Liderów Biznesowych w efektywnej realizacji celów biznesowych, zarządzaniu projektem biznesowym/technologicznym w IT, w pełnym cyklu życia, określaniu zakresu i projektów oraz planowanie i realizacja zgodnie z ustaloną metodologią, monitorowaniu budżetów projektów oraz efektywne wykorzystanie czasu pracy zespołu, organizowaniu spotkań oraz monitorowanie postępów i zarządzanie ryzykiem, zarządzaniu współpracą z dostawcami zewnętrznymi i innymi jednostkami wewnątrz Banku, ścisłym nadzorze nad bieżącym stanem realizacji projektów, aktywnym wsparciu zespołu projektowego. Dodatkowym atutem będzie: wykształcenie i doświadczenie w obszarze IT, znajomość klasycznych metodyk  zarządzania projektami (PMI, PRINCE2), znajomość zwinnych metodyk (LeSS, SAFe), doświadczenie na stanowisku Project Managera w biznesie, sprawne posługiwanie się narzędziami Attlassian (JIRA, Confluence, JQL). Jeśli jesteś osobą, która: jest skoncentrowana na dostarczaniu wartości biznesowej, jest samodzielna i samozarządzalna, otwarta i kreatywna, posiada minimum dwa lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, efektywnie organizuje pracę rozproszonego geograficznie zespołu projektowego IT, dobrze zna metodyki i techniki zwinne (np. SCRUM), posiada potwierdzoną znajomość różnych metodyk projektowych za pomocą certyfikatów, posiada umiejętność facylitacji spotkań, prowadzenia warsztatów w konwencji stacjonarnej i onlinowej, zna narzędzia MS Office, MS Project/ Project Libre i MS SharePoint, zna język angielski na poziomie komunikatywnym. Oferujemy: pracę w strukturach IT najszybciej rozwijającego się Banku w Polsce, zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, szerokie możliwości rozwoju zawodowego, udział w ciekawych i wymagających projektach, wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia, dofinansowanie do świadczeń socjalnych (karta Multisport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie, programy zniżkowe i lojalnościowe itp.).