Intek Specjalista ds. Ochrony Środowiska

  • Lubawa
  • Dekpol S.a.
Intek Sp. z o.o. jest prężnie rozwijającą się firmą z wieloletnim doświadczeniem na rynku. Swoje sukcesy zawdzięcza sprawnie działającemu zespołowi osób pracujących w firmie. Od listopada 2021 firma została przejęta do Grupy Dekpol S.A. i wraz z Dekpol Steel Sp z o.o. tworzymy nową rzeczywistość związaną z projektowaniem i budowaniem konstrukcji stalowych. W związku z dalszym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko:   Specjalista ds. ochrony środowiska Opis Stanowiska: nadzorowanie zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska w spółce, naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, sporządzanie sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, współpracę z urzędami i jednostkami administracyjnymi w zakresie składania wniosków, oświadczeń, opłat, prowadzenie raportowania do odpowiednich organów ochrony środowiska, prowadzenie ewidencji odpadów, koordynację i planowanie badań środowiskowych, reprezentowanie spółki podczas audytów klientów, jednostek certyfikacyjnych, urzędów, przeprowadzanie audytów środowiskowych ISO 14001, udział w tworzeniu procedur ISO 14001 oraz nadzór nad ich wdrożeniem i utrzymaniem, monitorowanie i doskonalenie systemu ochrony środowiska na terenie zakładu, nadzór nad wskaźnikami i calami środowiskowymi. Wymagania: minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku preferowane w firmie produkcyjnej, wykształcenie wyższe kierunkowe, bardzo dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, znajomość normy ISO 14001, mile widziane: audytor wewnętrzny ISO 14001, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, samodzielność, dokładność, nastawienie na rozwiązywanie problemów. To oferujemy: stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w renomowanej firmie z wieloletnim doświadczeniem, możliwość zdobycia cennego doświadczenia w branży produkcyjnej, szkolenia wstępne i wsparcie w rozwoju zawodowym, przyjazną atmosferę pracy i elastyczne godziny, wysokie wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia, grupowe ubezpieczenie na życie, z możliwością rozszerzenia na innych członków rodziny, karta MULTISPORT z możliwością rozszerzenia dla bliskich, pracę w rozwijającym się zespole oraz w przyjaznej atmosferze. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Dekpol Steel Sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie (83-251), przy ul. Gajowej 31, NIP: 5922279622 (dalej: Administrator). Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat, a po zakończeniu rekrutacji będą przechowywane przez czas wskazany poniżej, na wypadek wystąpienia wątpliwości, pytań lub ewentualnych roszczeń ze strony kandydatów. Jeżeli kandydat wyrazi zgodę, jego dane zostaną umieszczone w bazie kandydatów do przyszłych rekrutacji i przechowywane przez czas wskazany w dalszej części informacji. Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: rodo). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. C rodo), który wynika z art. 22 1 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. zgody wydanej przez kandydata poprzez wysłanie CV (art. 6 ust. 1 lit. A rodo) w zakresie dodatkowych danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkiem prawnym. zgody wydanej przez kandydata (art. 6 ust. 1 lit. A rodo) w zakresie zamieszczenia CV w bazie kandydatów do celów wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. F rodo), jakim jest ocena motywacji i weryfikacja umiejętności kandydata na podstawie, odpowiednio: treści listu motywacyjnego, rozmowy lub wyników testów praktycznych. Istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. F rodo), jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez okres 60. miesięcy od daty złożenia aplikacji w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i po jego zakończeniu do celów ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.  Przez taki sam okres przechowujemy dane kandydatów do przyszłych rekrutacji zgromadzone w naszej bazie. W określonych w rodo przypadkach kandydat może skorzystać z prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. F rodo , może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uzna że jego dane są przetwarzane z naruszeniem prawa. Kandydat ma prawo odwołać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność przetwarzania jego danych przed odwołaniem zgody. Żądania wykonania praw lub decyzję o odwołaniu zgody należy kierować drogą elektroniczną na adres: rodo@dekpol.pl . Dostęp do danych kandydata mają wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz podmioty świadczące usługi utrzymania i serwisu oprogramowania. Dane NIE są ujawniane podmiotom w państwach trzecich ani nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych. Jeżeli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych do przyszłych rekrutacji, dostęp do nich mogą uzyskać inne podmioty z Grupy Kapitałowej Dekpol. Wskazanie danych osobowych w zakresie art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe a ich brak uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata. Podanie innych danych ma natomiast charakter dobrowolny. Klikając przycisk "WYŚLIJ" wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.