Handlowiec Wrocław

  • Wrocław
  • Asaj Sp. Z O.o.
Jesteśmy polską firmą rodzinną, działającą w branży elektrotechnicznej, energetycznej i OZE, funkcjonującą na krajowym rynku dystrybucyjnym od 1990 roku. Posiadamy szeroką sieć sprzedaży: stacjonarnej oraz mobilnej o zasięgu ogólnopolskim, a także profesjonalną platformę internetową www.asaj.pl.  Stawiamy na rozwój naszej kadry, dlatego priorytetem są u nas awanse wewnętrzne oparte na ścieżkach kariery i systemie szkoleń. Dofinansowujemy pracownikom kursy oraz studia, aby podnosili swoje kwalifikacje. Opiekujemy się każdym nowym pracownikiem na wszystkich etapach wdrożenia w firmie. Szukamy osób ambitnych, pracowitych i rzetelnych. Jeśli posiadasz te cechy, nie zwlekaj - prześlij do nas swoje CV  stacjonarna obsługa klientów biznesowych z branży elektrotechnicznej  ofertowanie, sprzedaż, koordynacja dostaw, nadzorowanie należności  budowanie długotrwałych relacji z przydzielonymi klientami poprzez zaangażowanie w aktywności sprzedażowe  nawiązywanie współpracy z nowymi kontrahentami: elektroinstalatorzy, utrzymanie ruchu, firmy budowlane oraz opieka nad przypisanymi klientami  aktywne wykorzystywanie działań marketingowych wspierających sprzedaż  doświadczenie w sprzedaży  nastawienie na realizację celów sprzedażowych  umiejętność budowania i utrzymania relacji z klientami  umiejętność negocjacji, wytrwałość w dążeniu do celu  wykształcenie min. średnie (preferowane elektryczne)  mile widziana znajomości produktów z branży odnawialnych źródeł energii lub gotowości do poszerzania wiedzy w tym zakresie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnej, rodzinnej spółce o polskim kapitale  przyjazną atmosferę pracy w firmie z ponad 30-letnią historią  atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz system premiowy  rozliczanie od marży wyfakturowanej net-net oraz zadań postawionych przez przełożonych  dużą samodzielność działania ​ INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), „ASAJ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, nr KRS 0000044519 (dalej: „Administrator”) przedstawia informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Informacja 1. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ASAJ” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, adres: ul. Przerwy-Tetmajera 1, 08-110 Siedlce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000044519, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 821-22-27-830, kapitał zakładowy: 103 000zł. W sprawie danych osobowych może Pani skontaktować się na piśmie – pod wskazany wyżej adres Administratora, drogą elektroniczną pod adres elektroniczny: asaj_asaj.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 25 644-72-88. 2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Administrator przetwarza Pani dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego: 1) na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ § 1 i 2 Kodeksu pracy, w zakresie danych objętych powołanym przepisem (imię i nazwisko, data urodzenia, wskazane dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne, wskazane w ogłoszeniu o prowadzeniu rekrutacji niezbędne do wykonywania pracy określonego na określonym stanowisku – podstawa prawna przetwarzania – obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), 2) danych osobowych innych niż wskazane w pkt 1 przekazanych przez Panią/Pana w CV, liście motywacyjnym – podstawa przetwarzania – zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 3) w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków, dochodzenia roszczeń – podstawa prawna –art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 4) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – dane osobowe wskazane w pkt 1 i 2 – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych w zakresie objętym pkt 1 jest dobrowolne, ale niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 3. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. 4. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 5. Okres przetwarzania danych Pani/Pana dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 24 miesiące. 6. Uprawnienia Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) żądania dostępu swoich danych osobowych, ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 3) żądania przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym, 4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Prawo cofnięcia zgody W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje na podstawie Pani/Pana zgody, w każdym czasie ma Pani/Pan prawo wycofania wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Administratora do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Wycofanie zgody może nastąpić przez powiadomienie Administratora w sposób wskazanych w pkt 1. 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania