Ekspert/ka ds. controllingu finansowego w zespole controllingu finansowego

  • Wrocław
  • Kruk S.a.
Ekspert/ka ds. controllingu finansowego w zespole controllingu finansowego Miejsce pracy: Wrocław Twój zakres obowiązków Zarządcze raportowanie wyników Grupy na potrzeby m.in. Rady Nadzorczej i Zarządu, w tym przygotowywania zarządczych sprawozdań finansowych oraz prezentacji Tworzenie modeli finansowych uwzględniających między innymi powiązania pomiędzy spółkami w Grupie Przygotowywanie prognoz finansowych krótko- i długoterminowych Udział w procesie budżetowania, analiza odchyleń Budowa modeli kalkulacyjnych (tworzenie narzędzi) dla biznesplanów, budżetowania, prognozowania i analizy wyników firmy Rozwój narzędzi i tworzenie nowych rozwiązań analitycznych w MS Excel Przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby Grupy Nasze wymagania Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia lub pokrewne) Doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 5 lat Biegłe posługiwanie się pakietem Office, przede wszystkim MS Excel (mile wdziania znajomość Power Query) Znajomość j. angielskiego (w mowie i piśmie) Znajomość zasad rachunkowości (współpraca z Obszarem Księgowości, praca na danych księgowych) Umiejętności analitycznego myślenia, wyciągania i prezentowania wniosków To oferujemy Współpracę w oparciu o umowę o pracę Możliwość pracy hybrydowej (w zależności od miejsca zamieszkania, praca z biura minimum raz na 2 tyg, natomiast pierwsze dni wdrożenia odbędą się w siedzibie we Wrocławiu ) Elastyczny czas rozpoczęcia pracy Atrakcyjny pakiet benefitów dla pracowników: prywatna opieka medyczna: Luxmed, dofinansowanie do karty Multisport, dodatkowe świadczenia dopasowane do Twoich potrzeb w ramach systemu kafeterii, ubezpieczenie dla pracownika na preferencyjnych warunkach Parking dla rowerów i samochodów - dla preferujących pracę z biura Benefity dofinansowanie zajęć sportowych prywatna opieka medyczna ubezpieczenie na życie elastyczny czas pracy preferencyjne pożyczki parking dla pracowników program rekomendacji pracowników Kafeteria MyBenefit Etapy rekrutacji Zadania merytoryczne online Rozmowa rekrutacyjna online W naszym Zespole będziesz miał/a realny wpływ na swoją pracę. Narzędzia, które wykorzystujemy do raportowania czy "biznesplanowania" tworzymy i rozwijamy sami. U nas nikt nie jest człowiekiem od jednej tabelki :) Odpowiadamy zarówno za kwestie narzędziowe, takie jak zasilanie naszej bazy danych o comiesięczne dane kosztowe, ale także budujemy modele, które pozwalają przygotowywać raporty, które później analizujemy i opisujemy w formie prezentacji. Dużą satysfakcję daje fakt, że nasza praca pomaga podejmować strategiczne decyzje w Grupie. KRUK S.A. Grupa KRUK to zespół z pasją. Zajmujemy się zarządzaniem wierzytelnościami, czyli obsługą zadłużeń. Proponujemy naszym Klientom spłatę zaległości w ratach, umożliwiając podjęcie decyzji dotyczącej wyboru ścieżki wyjścia z zadłużenia. Dlatego szukamy ludzi zaangażowanych, dla których praca to przede wszystkim przyjemność i satysfakcja. Tworzymy przyjazne środowisko pracy, w którym pracownicy mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i ambitnych projektach. W związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu przez nas podanych przez Ciebie danych osobowych i zasadach, na jakich się to odbywa.  Administratorem Twoich danych osobowych są poszczególne podmioty z Grupy Kapitałowej KRUK, w zależności od tego, na ogłoszenie rekrutacyjne którego z nich aplikujesz lub któremu udzieliłeś zgody na przetwarzanie Twoich danych w określonych celach. Mogą więc to być:  KRUK S.A., z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 8,  Kancelaria Prawna RAVEN P. Krupa sp.k z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 8  ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą w Warszawie (00-807), Aleje Jerozolimskie 100  KRUK TFI S.A., ERIF Business Solutions sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 8  Novum Finance sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska  InvestCapital Ltd The Hub, Suite E101 Triq Sant’ Andrija SGN 1612 San Gwann, Malta Kontakt do Inspektora Ochrony Danych  Każdy z ww. Administratorów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw.  W sprawach związanych z procesem rekrutacyjnym, który KRUK S.A. prowadzi w ramach swojej działalności jako administrator lub jako podmiot przetwarzający kontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych, KRUK S.A. ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław, lub mailowo: dpo@kruksa.pl.  Cel przetwarzania Danych Osobowych  Wszelkie podane nam przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane przez Ciebie stanowisko. Dane osobowe wskazane w art. 22¹ kodeksu pracy są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, dodatkowe dane w CV lub liście motywacyjnym) przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś przesyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a i b RODO, czyli Twoja zgoda oraz podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.  Jeśli wyraziłeś również zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach Twoje dane będą przetwarzane w celu Twojego udziału w ewentualnych przyszłych procesach rekrutacyjnych na wybrane przez Ciebie stanowisko lub inne zbliżone stanowisko w spółkach należących do Grupy Kapitałowej KRUK, a podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.  Jeśli wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w ramach procesów rekrutacyjnych, w których bierzesz udział, możemy Ci udostępnić na podany adres e-mail i prosić o wypełnienie krótkiej ankiety w przedmiocie pomiaru poziomu satysfakcji z przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (Candidate Experience).  Odbiorcy Danych osobowych  Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom wspierającym naszą działalność, takim jak spółki z grupy kapitałowej, podmioty świadczące usługi prawne i księgowe, operatorzy telekomunikacyjni, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty wspierające naszą infrastrukturę informatyczną, naszym konsultantom lub audytorom oraz organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa.  Okres przechowywania danych osobowych  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia wybranego przez Ciebie procesu rekrutacji. Dodatkowo, w przypadku, gdy wyraziłeś również zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres 18 miesięcy od daty przesłania przez Ciebie aplikacji i wyrażenia zgody. Przy czym w przypadku Twoich danych osobowych przetwarzanych wyłącznie na podstawie Twojej zgody - przez czas prowadzenia wybranego przez Ciebie procesu rekrutacji lub krócej, jeżeli przed jego zakończeniem cofniesz zgodę na ich przetwarzanie. Przetwarzanie Twoich pozostałych danych osobowych, które przekazałeś nam w dokumentach aplikacyjnych, opiera się na Twojej zgodzie i ma charakter dobrowolny, tj. w każdej chwili możesz ją wycofać (np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres rekrutacja@kruksa.pl lub listownie na adres Dział HRBP i Rekrutacji (HR), KRUK S. A., Ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli wyraziłeś zgodę na udział w ankiecie pomiaru satysfakcji Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu zamknięcia przez nas procesu rekrutacyjnego, którego dotyczy ankieta.  Zgodnie z RODO masz prawo do:  otrzymania informacji dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych oraz ich kopii (art. 15 RODO).  sprostowania danych, gdy są nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne (art. 16 RODO).  Usunięcie danych (prawo do bycia zapomnianym), w sytuacjach opisanych w art. 17 RODO.  Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)  Przenoszenia przekazanych przez Ciebie danych osobowych do innego administratora danych (art. 20 RODO)  Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, art. 21 RODO).  Wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO)  Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:  poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@kruksa.pl  pocztą tradycyjną na adres Dział HRBP i Rekrutacji (HR), KRUK S. A., Ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław  Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji  Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  Przekazywanie Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)  Korzystamy z usług dostawców i partnerów poza EOG i związku z tym możliwe jest przekazywanie danych osobowych do krajów spoza EOG. Takie przekazanie danych osobowych może nastąpić na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, Art. 45, 46 RODO.