Dyrektor Oddziału

 • Białystok
 • Alior Bank
Jeżeli jesteś osobą, która:


 • posiada minimum 4-letnie doświadczenie w pracy w bankowości na podobnym stanowisku, poparte wymiernymi sukcesami w zarządzaniu oddziałem,

 • bardzo dobrze zna produkty bankowości detalicznej oraz przedsiębiorstw,

 • bardzo dobrze orientuje się w ofercie banków konkurencyjnych,

 • ma wykształcenie wyższe (preferowane kierunki związane w finansami, ekonomią, zarządzaniem),

 • posiada wysoko rozwinięte umiejętności menadżerskie,

 • cechuje się wysokim poziomem kultury osobistej,

 • jest odporna na stres,

 • wykazuje się inicjatywą w działaniu, asertywnością i samodzielnością w podejmowaniu decyzji,

 • swobodnie posługuje się aplikacjami MS Office,

 • posiada prawo jazdy kat. B.