Doradca Klienta: Gal Północna cały etat (zlecenie wakacyjne)

  • Warszawa
  • Vision Express Polska Sp. Z O.o.
Chcesz rozwijać się w branży optycznej ale martwisz się, że nie masz doświadczenia? Dla nas to nie problem! Przygotowaliśmy dla Ciebie pakiet szkoleń, dzięki którym wszystkiego nauczymy Cię od podstaw. Do Twoich zadań należeć będzie: aktywna sprzedaż i promowanie oferty Vision Express zapewnianie kompleksowej obsługi Klienta na najwyższym poziomie dbanie o prawidłową ekspozycję i wizualny aspekt Salonu W Vision Express doskonale się odnajdziesz, jeśli: jesteś osobą uśmiechniętą która lubi sprzedaż oraz pracę z ludźmi jesteś otwarty/a na zmiany, lubisz się uczyć angażujesz się w wykonywane zadania jesteś gotowy/a do podjęcia pracy w systemie zmianowym oraz w weekendy Oferujemy: pracę w wymiarze pełnego etatu (40h tygodniowo) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wynagrodzenie podstawowe od 4500 zł brutto do 5100 zł brutto oraz premia Dołączając do nas możesz liczyć na: szkolenia, dzięki którym poznasz branżę optyczną wsparcie na każdym etapie wdrożenia bony podarunkowe i zniżki na nasze produkty prywatną opiekę medyczną dofinansowanie do karty MultiSport ubezpieczenie dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach możliwość udziału w programach rozwojowych Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Domaniewska 39, (kod pocztowy 02-672) Dane kontaktowe wyznaczonego u Administratora Inspektora Ochrony Danych , do którego mogą zwracać się Państwo z pytaniami i wątpliwościami oraz wnioskami dotyczącymi realizacji Państwa praw i wykorzystywania Państwa danych, to iod[at]visionexpress.pl   Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego 2 , natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody 3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Vision Express będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę 4 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie 5 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 1  Art. 22 1  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).” 2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); 3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą dostawcy usług informatycznych, podmioty trzecie zapewniające obsługę prawną, agencje pośrednictwa pracy ,  organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej (wyłącznie w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia tego procesu a następnie zostaną usunięte/poddane anonimizacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy a następnie usunięte lub poddane anonimizacji. Mają Państwo prawo do: 1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4)      prawo do usunięcia danych osobowych; 5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne , aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.