Digital & E-commerce Specialist

  • Warszawa
  • Scm Sp. Z O.o.
Digital & E-commerce Specialist Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Ustawianie i prowadzenie kampanii Programmatic, Google Ads i Facebook Ads; Prowadzenie kampanii mailingowych; Prowadzenie kampanii afiliacyjnych; Optymalizacja i monitorowanie kampanii pod kątem zdefiniowanych celów; Zarządzanie sklepem e-commerce; Zarządzanie budżetem i kontrola jego zużycia na projekcie; Prowadzenie social mediów, nagrywanie video na social media i youtube. Nasze wymagania Min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii digital (programmatic, paid ads, social ads, SEO); Umiejętność efektywnego zarządzania projektami – planowania etapów pracy, weryfikacji priorytetów i dążenia do realizacji założonych celów; Analityczne myślenie i elastyczność; Zainteresowanie szeroko pojętym digitalem i chęć dalszego rozwoju; Język angielski na poziomie swobodnej komunikacji min. B1; Znajomość pakietu MS Office; Mile widziane: • doświadczenie pracy w agencji marketingowej; • doświadczenie w prowadzeniu kampanii digital; • doświadczenie w obszarze marketingu afiliacyjnego oraz współpracy z sieciami afiliacyjnymi; • znajomość pozostałych obszarów digital marketingu - paid social, paid search, social media; • certyfikat Dimaq! To oferujemy Ciekawą pracę w kreatywnym zespole, w przyjaznej atmosferze. Możliwość rozwoju zawodowego. Szkolenia. Samodzielne stanowisko. O nas AmRest Holdings N.V. (AmRest) jest największym niezależnym operatorem restauracyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarządza restauracjami KFC, Pizza Hut, Burger King, i Starbucks w Polsce, Czechach, na Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Chorwacji. Dzięki kulturze „Wszystko Jest Możliwe” AmRest oferuje produkty i dania o wyśmienitym smaku i wyjątkową obsługę w przystępnych cenach. Rozwijamy się dynamicznie wprowadzając nowe marki i zdobywając kolejne rynki. A co najważniejsze stawiamy na ludzi i ich rozwój. SCM Sp. z o.o. jest członkiem holdingu Amrest. Vitamix to zaawansowany blender - urządzenie wielofunkcyjne, które zastępuje 10 urządzeń kuchennych, oraz wykonuje 50 różnych czynności związanych z gotowaniem i przyrządzaniem zdrowych posiłków. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Rozmowa odbędzie się w języku polskim oraz angielskim. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SCM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 11, 00 – 828 Warszawa, nr KRS: 0000218960 (zwana dalej „Spółką”). 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego do pracy w Spółce z Pani/Pana udziałem na podstawie otrzymanych od Pani/Pana dokumentów rekrutacyjnych. 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), tj. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacyjnego do pracy w Spółce wyrażona poprzez przesłanie dokumentów rekrutacyjnych na wskazany przez Spółkę adres. 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być w niezbędnym zakresie powierzane przez Spółkę do przetwarzania podmiotom współpracującym ze Spółką w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych do pracy w Spółce. Spółka nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że wcześniej wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacyjnego. W razie wyrażenia przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane mogą być przetwarzane przez Spółkę nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia wyrażenia przez Pani/Pana przedmiotowej zgody lub do czasu jej wcześniejszego cofnięcia przez Panią/Pana. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów prowadzonego procesu rekrutacyjnego, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano przed jej wycofaniem; • Żądania dostępu do przetwarzanych przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych; • żądania sprostowania lub uzupełnienia przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne; • żądania usunięcia przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO, w szczególności jeżeli wygasła podstawa do ich przetwarzania; • żądania ograniczenia przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, tj. do zaprzestania procesów przetwarzania wykraczających poza samo przechowywanie Pani/Pana danych osobowych; • żądania otrzymania od Spółki Pani/Pana danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przeniesienia Pani/Pana danych osobowych do innego administratora, ale wyłącznie w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania jest wykonywanie Umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych przez Spółkę narusza przepisy RODO. 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Spółki jest całkowicie dobrowolne, acz stanowi ono warunek zawarcia i wykonywania Umowy. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych do zawarcia i wykonywania Umowy uniemożliwi zarówno jej zawarcie, jak i realizację praw i obowiązków stron stosunku pracy. 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.