Customer Support Engineer

  • Wrocław
  • Movate Sp Z.o.o.
Customer Support Engineer Miejsce pracy: Wrocław Technologies we use Expected MySQL PostgreSQL Optional Java REST API Your responsibilities Manage all communication with customers and partners required to resolve support tickets. Resolve support tickets within the limits of contractual Service Level Agreements (SLA). Coordinate and tracking the escalation of tickets. Maintain a record of all communication and actions in ZenDesk. Contribute frequently answered questions to the knowledge base. Participate in the on-call rotations when needed to ensure severe issues get addressed as soon as possible. Our requirements Customer-focused and willing to put the customer at the centre of everything you do Eager to learn and utilize new technologies and tools. Team players, you’re at ease to synchronize with a lot of people and always think as a team. Investigators, who like to solve problems and investigate technical issues. Communicators, at ease, to sum up, document, or explain complex situations Our requirements: 2-4 years in a customer-facing role, ideally in a SaaS environment. Experience troubleshooting web-based applications. Must have: Database knowledge, MySQL, and PostgreSQL - Experience with Java and REST API is a plus. Working knowledge of SSL, SSO, and LDAP is a plus. Knowledge of Data Quality software and systems is a plus. Bachelor's Degree in Computer Science or related field or equivalent experience. A Bachelor's degree or equivalent related working experience is required. Readiness to work evening and weekend shifts. What we offer full-time employment and competitive salary. international environment. Benefits sharing the costs of sports activities private medical care life insurance integration events no dress code coffee / tea drinks extra leave MOVATE SP Z.O.O. Movate is a part of a global information and communication technology company. We strongly believe our People are the reason for our success. Discover the idea of 'SMALLPORATION' and join our Team! “We don’t provide jobs, we provide careers.” So, if you want to thrive with us, check out the below offer! Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do MOVATE SP Z.O.O. z siedzibą w: Wołowska 18, 51-116 Wrocław (Pracodawca - administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: magdalena.bialobrzewska@csscorp.com. Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: maks. 1 roku od zakończenia publikacji ogłoszenia. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres: maks. 1 roku od zakończenia publikacji ogłoszenia. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: magdalena.bialobrzewska@csscorp.com.