Business Development Manager

  • Warszawa
  • Apifonica
Business Development Manager Miejsce pracy: Warszawa Your responsibilities Identify and build relationships with key decision-makers within the senior management and executive teams of prospective accounts, along with internal stakeholders and cross- functional teams to create and present compelling Apifonica solutions that meet and exceed customer requirements, Establish strategic plans and objectives to drive desired business growth, Develop and execute regional sales plans and forecasts, addressing new customers acquisition and existing customers growth. Drive sales cycles, including prospecting activity, opportunity qualification, developing and piloting, negotiating and closing sales, driving upsells and cross-sells Deliver appropriate presentations on products/ services, conducting meetings with clients and strategic partners, Keep CRM actual and updated, provide accurate forecast for managing projects Collaborate with internal product teams and provide feedback from the field to help shape future development. Our requirements 4+ years of business-to-business selling experience in SaaS or software industries, Experience in prospecting, qualifying, cold-calling companies, as well as building high level business relationships from scratch to closing deals, Ability to listen to customer needs and provide value propositions, Strong organizational and project-management skills, High self-motivation, proactive and ambitious approach in achieving goals, Strategic and creative approach to achieve professional efficiency in conditions of uncertainty and startup environment with frequent changes Hunger for learning and active search for opportunities to contribute. Native Polish and advanced English languages What we offer Hybrid form of work, where employees enjoy the perfect blend of in-office collaboration and remote flexibility. You need to visit the office twice a week, and three times a week from home. Different formats of employment. You can choose what suits you better - contract or a B2B agreement. Learning and development. Out teams plan out courses for each member and we cover expenses. Great career and competitive salary. You'll become part of an international team, learn from the best and grow as a professional. We'll pay you and give you uncapped bonuses for that. Private health insurance and Multisport cards. With us you'll stay healthy and fit. Last but not least, you'll enjoy the inspiring and fun atmosphere we have. Benefits sharing the costs of sports activities private medical care sharing the costs of professional training & courses remote work opportunities integration events Please send us your CV in English Apifonica Apifonica is an international team of experts in cloud tech, artificial intelligence, telecom, and robotics. We are all united by our passion for automation. We help businesses to automate communication and corresponding business workflows. We're growing fast and are looking for new people to share our passion with. With us you'll learn new things, make new friends from different fields and countries, and contribute to great products used worldwide by such companies as Sportsalliance (Netherlands), 4F (Poland), SkyEng (Cyprus), Jeronimo Martins (Poland), Decathlon (Poland), LPP (Poland) and others. If you're talented, curious and feel like helping businesses with automation, let's talk. Who knows maybe we're a perfect match;) Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez SmartTel Plus OU Oddział Polska z siedzibą w: Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa (Pracodawca), jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i dostępności do rozpoczęcia pracy); (b) w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia); c) w oparciu o Twoją zgodę, która wyrażona jest poprzez przeslanie dokumentów aplikacyjnych zawierających takie informacje jak np. wizerunek czy zainteresowania. Podanie wszystkich danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, natomiast dane wymienione w lit. a) i b) są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale może pomóc w sprawnym przeprowadzeniu procesu rekrutacji. Masz prawo żądać dostępu do Twoich danych (w tym uzyskania ich kopii), sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania albo podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres maks. 1 roku od zakończenia publikacji ogłoszenia, chyba, że wyraziłeś odrębną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem: ptikhonov@apifonica.com.