Asystent w zespole pomiarów środowiskowych i poboru prób

  • Święta Katarzyna
  • Oikos Sp. Z O.o.
Asystent w zespole pomiarów środowiskowych i poboru prób Miejsce pracy: Święta Katarzyna (pow. wrocławski) Twój zakres obowiązków Prowadzenie auditów i zbieranie wywiadów w terenie; Praca na terenie zakładów Zleceniodawców Pobieranie próbek i sporządzanie raportów z przeprowadzonych badań/ pomiarów; Pobieranie próbek środowiskowych; Obsługa i nadzór nad sprzętem pomiarowym; Praca w akredytowanym laboratorium badań środowiskowych zgodnie z normą PN-EN ISO 17025. Nasze wymagania Czego oczekujemy? Wyższe wykształcenie techniczne: chemia, technologia chemiczna, ochrona środowiska; Dobra organizacja czasu pracy Poczucie misji - obiektywna ocena warunków pracy; Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność, komunikatywność, zaangażowanie oraz gotowość do wyjazdów służbowych; Znajomość pakietu MS Office lub Libre Office; Prawo jazdy kat. B. Mile widziane: Praca na podobnym stanowisku; Otwartość na nowe wyzwania; Znajomość przepisów związanych z BHP. To oferujemy Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; Możliwość rozwoju, nauki i zdobywania doświadczenia oraz uczestnictwo w szkoleniach; Ruchomy czas pracy; Dofinansowanie do kart Multisport; Ubezpieczenie grupowe na życie; Ciekawa pracy w zgranym zespole; Służbowy telefon do użytku prywatnego; O nas Ośrodek OIKOS jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w 1988r. Ośrodek OIKOS jest firmą badawczo-konsultingowo-inżynieryjną, specjalizującą się w dziedzinie ochrony pracy oraz inżynierii i ochrony środowiska naturalnego. Zakres działania Ośrodka OIKOS Sp. z o.o. obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, badaniami stanowisk pracy i komponentów środowiska, badaniami technologicznymi oraz inżynierią ochrony środowiska. Podstawą działalności Ośrodka OIKOS jest Laboratorium Badań Środowiskowych, które posiada wdrożony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – nr AB 934. W 2005 r. Ośrodek OIKOS uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Obecnie Ośrodek utrzymuje certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. Od roku 1995 Ośrodek OIKOS jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB (nr rejestru 283), będącego Członkiem w Europejskiej Organizacji ds. Badań EUROLAB. Atutem firmy jest własny budynek, w którym działają laboratorium (pracownie analityczne 220 m2), biura (180 m2), sala wykładowa (40 m2) i zaplecze techniczne (20m2). Obszarem działania Ośrodka OIKOS Sp. z o.o. jest Rzeczpospolita Polska, aczkolwiek znakomitą większość prac zrealizowano na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii OIKOS Sp. z o.o. świadczy swoje usługi na rzecz: - przedsiębiorstw przemysłowych, - biur projektowych, konsultingowych, firm zarządzających, - ośrodków naukowo-badawczych, - organów administracji państwowej i samorządowej, - instytucji samorządowych i pozarządowych, które mogą liczyć na bardzo niskie ceny, do bezpłatnych badań włącznie, - firm budowlanych (badania odbiorcze pomieszczeń). Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do OIKOS Sp. z o.o. z siedzibą w: Powstańców Śląskich 8, 55-010 Święta Katarzyna (Pracodawca - administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: sekretariat@oikoslab.pl. Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@oikoslab.pl.